Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 3.5.2021

03.05.2021 klo 19.45

§ 164 Neljännesvuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 ja talousarvion 2021 muuttaminen

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1.1.–31.3.2021
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuoden 2021 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyn määrärahamuutoksen.

 

§ 165 Yleishallinto ja johdon tuki neljännesvuosiraportti 1.1.–31.3.2021

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kuntatoimiala, yleishallinto ja johdontuki palvelualueiden neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.–31.3.2021.

 

§ 166 Yhteiset palvelut neljännesvuosiraportti 1.1.–31.3.2021

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Yhteiset palvelut toimialueen neljännesvuosiraportin ajalta1.1.–31.3.2021.

 

§ 167 Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportti 1.1.–31.3.2021

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.–31.3.2021.

 

§ 168 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportti 1.1.–31.3.2021

Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.–31.3.2021.

 

§ 169 Tekninen lautakunta neljännesvuosiraportointi tammi–maaliskuu 2021

Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.–31.3.2021.

 

§ 170 Kuntakehityslautakunta neljännesvuosiraportointi tammi–maaliskuu 2021

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuoraportin ajalta 1.1.–31.3.2021.

 

§ 171 Projektitoimiston päällikön viran täyttäminen

Kunnanhallitus päätti

 • valita projektitoimiston päällikön toistaiseksi voimassa olevaan virkaan DI Jyri Olkkosen
 • että virasta maksettava tehtäväkohtainen palkka on 5.436, 35 euroa kuukaudessa
 • että valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
 • todeta, että virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan, kun valittu on toimittanut todistuksen terveydentilastaan.

 

§ 172 Konesalipalveluiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä

Kunnanhallitus päätti

 • että konesalipalvelut hankitaan esityksen mukaisesti Kuntien Tiera Oy:ltä ja palveluiden käyttöön tarvittavat tietoliikenneliittymät hankitaan Elisa Oyj:ltä
 • että hankinnan kertakustannukset katetaan kunnan ICT-investointimäärärahoista ja käyttökulut katetaan ICT-palveluiden käyttötalousmenoista
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 173 Kaatuneitten muistopäivän seppelten lasku 16.5.2021

Kunnanhallitus päätti

 • nimetä edustajansa kaatuneitten muistopäivän seppelten laskuun Kirkkopuistoon ja Paijalan hautausmaalle (samat henkilöt) ja Kellokosken hautausmaalle
 • nimetä Kirkkopuistoon ja Paijalaan Kati Lepojärven, Tuija Reinikaisen, Arto Lindbergin ja Lilli Salmen sekä Kellokoskelle Antti Seppälän, Liisa Palvaksen ja Karita Mäensivun.

 

§ 174 Kuolinpesän omaisuuden vastaanottaminen, Valtiokonttorin päätös

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi Valtiokonttorin 28.4.2021 tekemän päätöksen
 • tyytyä päätökseen ja ottaa Tuusulan kunnalle luovutetun omaisuuden vastaan sitoutuen Valtiokonttorin luovutukselle asettamiin ehtoihin.

 

§ 175 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

 

§ 176 Ilmoitusasiat

Kunnanhallituksen totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 177 Muut asiat

Tuusulanjärven ja -jokilaakson alueen kehittämisohjelma

 

 

Esityslista

Takaisin