Hyrylän palvelukeskuksen suunnittelu etenee

03.09.2021 klo 14.30

Hyrylän keskustaan suunniteltuun palvelukeskukseen tulee merkittävä määrä liiketiloja ja kunnan tuottamia palveluita sekä kokoontumis- ja toimistotilaa. Tuusulan kunta ja HOK-Elanto kilpailuttivat kevään 2021 aikana hankkeen toteuttamisesta kiinnostuneita ryhmittymiä yhteistyössä Vison Oy:n kanssa. Kesäkuussa kunnanhallitus ja HOK-Elanto valitsivat tarjouskilpailun voittajaksi NREP Oy:n, Lehto Tilat Oy:n ja Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd:n muodostaman ryhmittymän.

Kilpailun voittanut ehdotus on esillä Hyrylän palvelukeskus -nimisen kaavamuutoksen verkkosivulla.

Kunnantalo muodostaa kunnallisten palveluiden kokonaisuuden yhdessä nykyisen kirjaston kanssa. Tämän ohella kaupallisten palveluiden määrä tässä korttelissa on merkittävä ja tuottaa selkeän painopisteen keskustaan.  Tässä vaiheessa kortteliin on suunniteltu kaupan tiloja n. 8900 kem2 ja 4900 kem2 kunnan käyttöön tulevia tiloja. Pysäköintipaikkoja on suunniteltu 621 kpl, joista 541 kpl on suunniteltu kaksikerroksiseen pysäköintikellariin.

Voittaneen ehdotuksen arkkitehtuuri

Hyrylän uusi liike- ja palvelukeskus ja sen lähiympäristö muodostavat viihtyisän ja keskustamaisen ympäristön sekä näyttävän ja mieleenpainuvan maamerkin ympäristöönsä. Moderni muotokieli liittää kunnantalon tiiliverhoillun osan alueen punatiiliseen rakennuskantaan. Uuden korttelin ympäröiviä alueita suunnitellaan keskustamaiseksi pienimittakaavaiseksi kaupunkitilaksi. Kevyen liikenteen näkökulma ja oleskelualueiden tarve keskustan suunnittelussa korostuu. 

Voittaneen ehdotuksen laatimiseen osallistunut arkkitehti Jani Ristimäki kertoo suunnitelman ratkaisuista:

”Uudenlainen hybridirakennus yhdistää ennakkoluulottomasti julkiset ja kaupalliset palvelut, minkä lisäksi keskustaan tulee lisää houkuttelevia ja miellyttäviä tiloja kuntalaisten käyttöön. Jatkamme suurella innolla hankkeen kehittämistä yhdessä kaikkien osapuolten kanssa.

Uuden liikekeskuksen arkkitehtuuri on vahvaa ja mieleenpainuvaa. Rohkean veistoksellinen kunnantalo näyttäytyy selkeänä julkisena rakennuksena Hyrylän keskustassa. Keskuksen materiaalit ovat kestäviä ja kauniisti vanhenevia. Alueelle tyypillinen punatiili on perusteltu valinta uuden keskuksen pääasialliseksi verhoilumateriaaliksi.

Keskuksen ympärille syntyvät kevyen liikenteen väylät liittyvät hyvin luontevasti ympäristön reitteihin täydentäen niitä. Keskuksen eteläkulman aukio muodostuu pohjois-eteläsuunnan ja itä-länsisuunnan väylien risteykseen. Taidekadusta ja siihen liittyvästä aukiosta on mahdollista luoda kuntalaisille uniikki paikka nauttia elävästä keskustasta.”

Palvelukeskuksen kortteliin voi tutustua tulevaisuuden Hyrylän keskustan 3D-mallinnoksessa. Malliin on tuotu voittaneen ehdotuksen mukainen tilanne.

Palvelukeskuskortteli etenee käsi kädessä Hyrylän keskustan asemakaavamuutoksen kanssa

Kunnan käyttöön tulevien tilojen, liiketilojen, korttelin ja sen lähiympäristön ratkaisuja kehitetään loppuvuoden aikana, jolloin myös alueen asemakaavan muutos etenee. 

Ehdotusta kehitetään yhteistyössä HOK-Elannon ja kilpailun voittaneen ryhmittymän kanssa ennen toteuttamispäätöstä.

Kuntalaisille järjestetään yleisötilaisuus Hyrylän keskustan asemakaavaehdotuksesta ja palvelukeskushankkeesta loppuvuoden aikana, kun asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville kommentoitavaksi. Nähtävilläoloajan jälkeen Tuusulan kunnanvaltuusto päättää asemakaavamuutoksen ratkaisuista ja millaisena kunnantalon toiminnot ja HOK-Elannon hypermarketin sisältävä palvelukeskus ympäristöineen Hyrylän keskustaan toteutuu.  Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2022 ja kohteen valmistua vuonna 2024.

 

Lisätiedot

pormestari Kalle Ikkelä, p. 040 314 3001

kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen, p. 040 314 2012

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Takaisin