Maskisuositukset kouluihin, oppilaitoksiin ja varhaiskasvatukseen

19.10.2021 klo 09.45

Keusote suosittaa, että systemaattisesta ja laajamittaisesta kuudesluokkalaisten ja yläkoululaisten maskien käytöstä tavanomaisessa koulutyössä luovuttaisiin syysloman jälkeen.

Koululainen saa itse päättää maskin käytöstä, eikä käyttämistä tai käyttämättömyyttä tarvitse perustella. Maskin käytöstä hyötyy enemmän ja sen käyttöä voi suositella, jos koululaisella ei ole vielä täyttä rokotussuojaa.

Tuusulan kunnan peruskouluissa toimitaan tämän suosituksen mukaisesti maanantaista 25.10.2021 lähtien.

Keusote suosittaa oppilaitosten opiskelijoille ja koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle samaa maskisuositusta kuin muulle väestölle:

  • Maskia suositellaan käytettäväksi aina sisätiloissa, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa tai henkilö ei ole sairastanut koronavirustautia alle kuusi kuukautta aikaisemmin.
  • Maskia suositellaan käytettäväksi kaikille rokotussuojasta huolimatta sisätiloissa järjestettävissä suuremmissa tapahtumissa.

Henkilöstön maskin käytöstä päättää työnantaja. Työpaikoilla suojainten käyttö perustuu työnantajan riskinarvioon: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-riskien-arviointi

Tuusulan päiväkodeissa, peruskouluissa ja lukiossa sekä henkilöstön että opiskelijoiden osalta toimitaan tämän suosituksen mukaisesti maanantaista 25.10.2021 lähtien. Henkilöstön suositus koskee varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstöä, ja muiden työntekijäryhmien osalta odotamme vielä Tuusulan kunnan tarkempia ohjeita.

Keusote suosittaa, että koulut suosittelisivat vierailijoille ja koulun tapahtumiin osallistuville vanhemmille maskien käyttöä, etenkin sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa kuten vanhempainilloissa, myyjäisissä tai muissa tapahtumissa. 

Tuusulan kunta suosittaa maskien käyttöä vierailijoille ja vanhemmille heidän liikkuessaan sisätiloissa sekä edellä mainituissa tilaisuuksissa.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastaavat opiskeluympäristön turvallisuudesta ja tekevät omia tilojaan koskevat päätökset ja vastaavat tiedotuksesta. 

Päiväkodit ja koulut tiedottavat toiminnassaan huomioistavista järjestelyistä jatkossa, mikäli koronatilanteessa tapahtuu muutoksia.

Syysloman jälkeen edelleen syytä muistaa terveysturvallisuus

Syysloman jälkeen on edelleen tärkeä muistaa terveysturvalliset toimintatavat. Syysloman aikana on saatettu vierailla korkean koronailmaantuvuuden maissa. Sairastuessa on tärkeää jäädä kotiin sairastamaan. Tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka. Toiminta tulee edelleen järjestää niin väljästi kuin mahdollista. Käsien puhtaudesta ja tilojen puhdistamisesta tulee huolehtia.

Tuusulan päiväkodeissa ja kouluissa jatketaan tehostetusta käsihygieniasta huolehtimista ja tehostettuja siivouskäytänteitä.

Keusoten suositukset perustuvat seuraaviin asioihin:

Lokakuun 2021 loppuun mennessä 12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla on ollut pääsääntöisesti mahdollisuus ottaa kaksi koronavirusrokoteannosta. Keusoten suurimpien yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten tehosterokotuskiertue on saatu päätökseen ennen syyslomaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ja Keusoten kunnissa koronavirusta esiintyy väestössä jatkuvasti. Paras suojautumiskeino koronavirusta vastaan on mahdollisimman kattava rokottautuminen.

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan, sekä estää myös virusinfektiota ja viruksen erittymistä, ja vähentää siten tarttumista ihmisestä toiseen.

Keusoten uudessa suosituksessa korostuu yksilöllisempi riskinarviointi. Koronavirusrokotukset ottaneilla riskitaso ja tarvittavien hallintatoimenpiteiden tarve on pienempi.

Suosituksessa on huomioitu, että aikuisilla vakavan sairaalahoitoa edellyttävän koronavirustartunnan riski on suurempi kuin lapsilla.

Suosituksen valmistelussa on hyödynnetty THL:n riskipotentiaalin arviointitaulukkoa (thl.fi).

Lue lisää Keusoten maskisuosituksesta.

 

Takaisin