Kunnanhallituksen päätöksiä 17.1.2022

17.01.2022 klo 19.00

§ 13 Talousarvio 2022, investointimäärärahan poistaminen pysäköintitalohankkeelta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto poistaa vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahoista Koy Hyrylän pysäköintitalon investointiin varatun 200.000 euron määrärahan.

 

§ 14 Yleishallinto ja johdon tuki, käyttösuunnitelmat 2022

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kuntatoimialan yleishallinto ja johdontuki -palvelualueiden ja -palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022 esityslistan liitteen mukaisesti.

 

§ 15 Yhteiset palvelut, käyttösuunnitelmat 2022

Kunnanhallitus päätti hyväksyä yhteisten palveluiden palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022 esityslistan liitteen mukaisesti.

 

§ 16 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

 

§ 17 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

 

§ 18 Kuntakehityslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2022

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

 

§ 19 Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2022

Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

 

§ 20 Pizza Fresh, maa-alueen vuokraaminen kiinteistöstä 858-404-3-1876 Fiskarila, vuokrasopimuksen muutos, Kellokoski

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Tuusulan kunnan ja Pizza Freshin välillä 22.12.2021 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen, jolla vuokrataan kiinteistöstä 858-404-3-1876 noin 500 m²:n suuruinen maa-alue ravintolatoimintaa varten 1.2.2022–31.1.2032 väliseksi ajaksi.

 

§ 21 Tuusulan Realisaattori Oy, entisen elokuvastudion osto ja lisämäärärahan myöntäminen kauppaa varten, Anttilan tilakeskus

Asia poistettiin listalta.

 

§ 22 Aluevaalit 2022, vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta, muutoksia vaalilautakuntiin

Kunnanhallitus päätti myöntää Kyösti Kukkohoville eron Tuomalan vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen Jaakko Helmisen.

 

§ 23 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 24 Muut asiat

 

 

Esityslista

Takaisin