Metsän kantokyky nousi agendalle Tuomalansuon osallistavan metsäsuunnittelun metsäpaneelin aloitustapaamisessa

21.01.2022 klo 11.25

Osana Tuomalansuon osallistavaa metsäsuunnittelua asiasta kiinnostuneita tahoista koostuva metsäpaneeli aloitti toimintansa 15.12.2021. Aloituskokoukseen osallistui parikymmentä Tuomalansuon metsien tulevaisuudesta kiinnostunutta Tuusulasta ja lähikunnista. Mukana olleet toivat esille erityyppisten metsänkäyttäjien ja -omistajien tarpeita. Metsäsuunnittelun toivottiin huomioivan niin luonnonsuojelun kuin virkistyskäytön, metsätalouden ja metsänhoidon näkökulmat, riistanhoidon sekä alueen linnuston elinolosuhteet.  

Tuusulassa Keravan ja Järvenpään rajalla sijaitseva Tuomalansuo on tunnettu ja pidetty luonnossa liikkujien keskuudessa. Kunta on yksi alueen noin 40 maanomistajasta. Osallistavalla metsäsuunnittelulla lisätään vuoropuhelua. 

Kunta haluaa pohtia yhteistyössä maanomistajien ja alueen käyttäjien kanssa, mitä metsässä tehdään ja miten sitä hoidetaan, kertoo kaavoituspäällikkö Anne Olkkola. 

Lähtökohtaisesti reittejä suunnitellaan kunnan maille.  

Niin halutessaan niitä voidaan suunnitella yhdessä maanomistajan kanssa, Olkkola sanoo. 

Huoli metsän kantokyvystä nousi useassa puheenvuorossa. Huolellisella reittien suunnittelulla ja toteuttamisella voidaan alueella liikkujien kulkua hallita ja ohjata ja näin estää luonnon kulumista. Toisaalta maanomistajia huolestuttaa, että reittien toteuttamisen myötä alueen käyttö lisääntyy.  Toisaalta ymmärrettiin kasvanut virkistystarve. Yhdessä puheenvuorossa metsän käytöllä virkistykseen nähtiin myös olevan arvon, jonka voisi nyt hinnoitella. 

Mikä on metsäpaneeli? 

Maanomistajien oikeuksien, metsätalouden, luontoarvojen ja virkistyskäytön kehittämisen kestävä yhteensovittaminen nähtiin tärkeäksi metsäpaneelin tehtävässä. 

Aloitustapaamisessa metsäpaneelilta toivottiin avointa keskustelua ja kaikkien näkemysten kuulemista. Ryhmän tarkoituksena on tulevan kevään aikana kommentoida Tuomalansuon metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Asukkaiden osallisuuden kasvattaminen suunnittelussa ja osallistamisen tapojen kehittäminen on toinen osa hanketta. Metsäpaneeli arvioi myös tähän tähtäävän vuorovaikutuksen mallin edistymistä. 

Avoimen kutsun lisäksi metsäpaneeliin on kutsuttu suoraan erilaisten sidosryhmien edustajia. 

Tuusulan kunta on kehittämässä osallistavan metsäsuunnittelun menetelmiä Tuomalansuon alueella. Työn tavoitteena on kehittää menetelmiä metsien käyttöä koskevaan vuoropuheluun ja eri sidosryhmien tavoitteiden yhteensovittamiseen. Työssä syntyy alueen luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä käsittelevä hoito- ja käyttösuunnitelma sekä osallistavan vuorovaikutuksen malli, jota voidaan jatkossa soveltaa muihin Tuusulan metsäkohteisiin. Tuusulan kunnan käynnistämää hanketta vetää Rambol Oy. 

Lisätietoja 

Terhi Wermundsen, puh. 040 314 3065, terhi.wermundsen@tuusula.fi 
Laura Turpeinen, puh. 040 314 4333, laura.turpeinen@tuusula.fi 

Takaisin