Kellaritulvat

1. Toiminta kohteessa

Kellaritulvatapauksissa käydään aina kohteessa. Mikäli asentajalle tulee ilmoitus kellaritulvasta päivystysaikana, lähtee asentaja välittömästi kohteeseen ja ilmoittaa tästä työnjohtajalle.

Kohteessa asentaja tekee arvion, että johtuuko kellaritulva kiinteistön omasta viemäritukoksesta vai vesilaitoksen runkoviemärin tukkeutumisesta. Jatkuvasti kohoava jätevedenpinta kiinteistön tiloissa tai seisova vesi runkoviemärin kaivoissa viittaa vahvasti runkoviemärin tukokseen.

Jos tukos on vesihuoltolaitoksen runkoviemärissä, tilaa asentaja paikalle välittömästi loka-auton. Jos näyttää siltä, että kiinteistön puolella on tukos tai tukoksen sijainnista on epäselvyyttä, neuvotaan asiakasta tilaamaan itse loka-auto. Tukoksen sijainti selviää usein avatessa. Laskun maksaa se, kenen putkessa tukos oli. Toimintatapaa on muutettu -> tilataan aina imuauto Tuusulan Veden kustannuksella. Myös siivous ja desinfiointi.

Asentaja pyytää työnjohdon kohteeseen, jos on epäselvyyttä vastuurajasta (ks. seuraava kohta Vastuut).

Kun tukos on saatu avattua, tilataan aina siivous ja desinfiointi heti, esim.
MR-Tiimi Oy Järvenpäästä p. 050 544 4234.

Kokonaispalvelua kiinteistövahingoissa tarjoaa Polygon Finland Oy
Puh. 020 7484 01
24H 020 7484 00

ja

Recover Nordic Finland p. 010 217 5000.

Työnjohto arvioi, minkä firman palveluja käytetään.

Asentaja tai työnjohtaja ottavat valokuvat kiinteistöön kohdistuneesta vahingosta.

 

2. Vastuut

Vesilaitos vastaa viemäritulvasta aiheutuneista vahingoista silloin, kun kiinteistön alin viemäröity lattiataso on liitoslausunnossa annetun padotuskorkeuden yläpuolella. Kiinteistö on vastuussa vahingoista, jos tukos on kiinteistön omassa tonttijohdossa tai jos kellaritilan alin viemäröity lattiataso sijaitsee padotuskorkeuden alapuolella (vaikka tukos olisi runkojohdossa).

Ote kohdasta 3.2

Mikäli liittyjä viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.

Vastuut selvittää asiakkaalle aina työnjohtaja asentajan lisäksi viimeistään seuraavana arkipäivänä.  Työnjohto tilaa paikalle mittamiehen seuraavana arkipäivänä.

 

3. Vahingonkorvaus asiakkaalle

Korvausvaatimukset tulee pyytää asiakkaalta kirjallisena vesihuollon sähköpostiin vesihuoltolaitos@tuusula.fi

Jos on syytä epäillä, että vesihuoltoliikelaitoksen korvausvelvollisuus täyttyy, niin työnjohto tekee aina vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle (omavastuu 2000 e).
yritys.vastuuvahingot@pohjola.fi

Korvausvaatimukset käsitellään liikelaitoksen johtajan päätöksellä 50 000 € asti ja tätä isommat vaatimukset käsittelee vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta.

Tilaus-laskutus-vakuutusyhtiö-tiliöinti jne.
49430 Vahingonkorvaukset

 

Pumppaamohäiriöt

1. Sähkökatkot

Asentaja odottaa seuraavaa hälytystä (riippuen pumppaamosta) ja etenee tilanteen mukaan.

Carunan Internet-sivuilta voidaan tarkastella sähkökatkosalueet ja niiden kestot. Tarkastelee kaukovalvonnasta tilannetta, mikäli tilanne jatkuu. Mikäli yläraja ylitetään, tulee aloittaa tarvittavat toimenpiteet.

Sähkökatkos antaa myös lämpörelehälytyksen, joka ei ole todellinen.

Mikäli sähkökatkos on laaja, tulee asentajan ottaa yhteyttä työnjohtoon.

Varavoimakone voidaan liittää uusimilla ja saneeratuilla pumppaamoilla.

Säiliöautojen käyttö harkitaan yhdessä työnjohdon kanssa.

2. Muut pumppaamohäiriöt

Sulakkeet: säilytys valvomopöydällä. Lisäksi päivystäjällä on yleisimmät kokoluokat päivystyslaukussa. Päivystäjän tehtävä on AINA hankkia käytettyjen tilalle vastaavat sulakkeet.

Pumpun tukokset/hajoamiset:
Asentaja käy paikan päällä tarkastamassa tilanteen ja ilmoittaa työnjohtajalle
Harkitaan yhdessä, miten edetään, korjataanko tilanne heti vai seuraavana arkipäivänä
Lämpöreleet (ei sähkökatkoksen aiheuttama)
Asentaja tarkastaa kaukovalvonnasta tilanteen
Asentaja käy tarvittaessa pumppaamolla kuittaamassa tilanteen

Valvomon asetusten muutokset päivystysaikana
Pumppaamon ei-akuutissa häiriötilanteessa sekä sateen aiheuttamien pumppaamoylivuotojen aikana voi työnjohto harkintansa mukaan muuttaa hälytysluokan B-luokan hälytykseksi, jolloin päivystäjän puhelimeen ei tule viestejä (esim. ylivuodon päättymishälytys yöllä on turha). MUISTETTAVA muuttaa takaisin.

 

3. Ylivuototilanteet

Asentaja ilmoittaa työnjohdolle ja he yhdessä harkitsevat toimenpiteet. Asentaja kirjaa ylivuotoajat ylös.

Työnjohto ilmoittaa viranomaisille 24 tunnin sisällä (spostimalli ja jakelulista löytyy vesihuollon kansiosta kohdasta -> 1 VERKOSTOJEN HALLINTA\Ylivuodot) ja tilaa näytteenoton, jos viranomainen katsoo tarpeelliseksi.