A

Ohjeet uusille liittyjille

Kiinteistön liittämisestä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin vastaa kustannuksellaan kiinteistön omistaja. Kiinteistön liittäminen yleiseen vesijohtoon ja viemäriin voidaan tehdä liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Vesihuoltolaitoksen maksut ja taksat:

Alla olevista linkeistä löytyvät voimassa olevat maksut ja taksat

Vesihuoltolaitoksen taksa 

Vesihuollon palveluhinnasto

Kaikki putkistojen rakentamiseen ja asennukseen liittyvät kaivuu-, täyttö- sekä päällystetyöt suorittaa kiinteistön omistaja omalla kustannuksellaan. Vesihuoltoliikelaitos (myöh. laitos) asentaa tonttivesijohdon valmiiseen kaivantoon liitoskohdasta kiinteistön vesimittarille asti ja tekee viemäriliitokset liittymäkohdassa oleviin kaivoihin. Laitos suorittaa omat edellä mainitut asennustyöt kiinteistön omistajan kustannuksella voimassa olevan hinnastonsa mukaan.

Jos tontilla on valmiiksi rakennetut liittymävaraukset, on osa tonttijohtoa sekä liitostyö tehty etukäteen. Urakoitsija/liittyjä voi kytkeä viettoviemärit niiden päihin. Vesijohdon tonttihaaran liittää aina laitos. Liityttäessä jätevesipaineviemäriin laitos tekee tonttiviemärin liitostyön runkopaineviemäriin ja asentaa tonttiventtiilin tonttiviemäriin. Viemäreiden asentamisen tonttialueella suorittaa kiinteistön omistajan LVI-urakoitsija.

Yleiset liittymisohjeet voi tulostaa pdf-muotoisena: Vesihuoltoon liittyminen

Alla olevissa listoissa on annettu ohjeet liittymisestä vaiheittain, painamalla hiirellä tekstiä saa näkyviin tarkempaa tietoa kyseisestä vaiheesta.

Uudisrakentajan liittyminen vesihuoltoverkostoon:

1. Tilaa kunnallistekniset liitostiedot ja tarkasta, mitä lupia kaivaminen yleisellä alueella vaatii

Kunnallistekniset liitostiedot tilataan Lupapisteen kautta www.lupapiste.fi

Ohjeet:

Luvat ja kunnallistekninen liitoslausunto

2. Tee hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä

Täytä ilmoitus liittymisestä www.tuusula.fi/vesihakemus

3. KVV-suunnitelmat ja -työnjohtaja (KVV= kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto)

Ennen vesihuoltoverkostoon liittymistä tulee rakentajalla olla hyväksytty KVV-työnjohtaja sekä leimatut KVV-suunnitelmat. 

 

4. Tilaa liitostyö

Liitostyö voidaan tilata kun hakemus on jätetty sekä KVV-suunnitelmat ja KVV-työnjohtaja hyväksytty.  

Liitostyö sovitaan kaksi viikkoa ennen liittymisajankohtaa putkimestarin kanssa, puh. 040 314 3138 klo 8.15 - 9.15.

5. Erikseen tilattava vesimittari

Mikäli vesimittaria ei voida asentaa tonttijohtojen liitostöiden yhteydessä, se on tilattava erikseen putkimestarilta 040 314 3138, klo. 8.15 - 9.15. Erikseen toimitettavasta mittarista veloitetaan palveluhinnaston mukainen hinta.

Olemassa olevan kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon:

1. Tilaa kunnallistekniset liitostiedot

Kunnallistekniset liitostiedot tilataan Lupapisteen kautta www.lupapiste.fi

Ohjeet:

Asiointi Lupapistepalvelussa, liitoskohtalausunto

2. Tee hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä

Tee ilmoitus liittymisestä www.tuusula.fi/vesihakemus 

Tarvittaessa paperiversion hakemuksesta saa vesihuoltolaitoksen toimistosta puh. 040 314 3577.

Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa seuraavat liitteet joko sähkäpostilla vesihuoltolaitos ( at ) tuusula.fi tai postilla (osoite alla)

Postitusosoite:

Tuusulan vesi
PL 60
04301 Tuusula

3. Tilaa liitostyö

Liitostyö sovitaan kaksi viikkoa ennen liittymisajankohtaa putkimestarin kanssa, puh. 040 314 3138 klo 8.15 - 9.15.  

Liitosta varten tulee liitettävät putket olla hyvin esillä ja puhtaita sekä kaivanto on turvallinen.

Tonttijohtojen kaivutyöt ja kaivantoturvallisuus:

1. Kiinteistön omistaja vastaa kaivutöistä liitoskohdasta rakennukseen asti

Kaivannot on aina joko tuettava tai luiskattava maalajin mukaiseen kaltevuuteen (ei jyrkempi kuin 5:1). Kaivannon reunoilla on oltava vähintään 500 mm levyinen kaivumaista vapaa alue. Vesijohto on asennettava roudattomaan syvyyteen eli kaivannon kokonaissyvyys on yleensä 2100 mm ja kaivannon pohjan leveys on vähintään 1000 mm. Pohja tasataan ja täytetään vähintään 200 mm putkien yläpuolelle asti luonnonsoralla, jonka suurin raekoko on 20 mm.

Tarkemmat ohjeet löytyy Rakennustieto Oy:n julkaisusta InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010.

2. Kaivannon turvallisuus

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan kaivannon turvallisuudesta ja varustamaan kaivannon asianmukaisin liikennemerkein ja suoja-aidoin sekä pimeän aikaan myös huomiovaloin.

Vaara vaanii kaivannossa (opas, pdf)

3. Kaivulupa

Kunnan teillä ja yleisillä alueilla tehtävistä kaivutöistä tulee aina hakea kaivulupa Lupapisteestä www.lupapiste.fi. Ohjeita Tuusulan lupakäytäntöihin liittyen löytyy kunnan internetsivuilta.

ELY:n teillä luvat haetaan http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vesi-ja-viemariputken-sijoittaminen

Mikäli katu joudutaan katkaisemaan liikenteeltä tai hälytysajoneuvojen ajoyhteys muuten vaarantuu, tulee siitä ehdottomasti ilmoittaa myös Keski-Uudenmaan Pelastuslaitokselle puh. (09) 8394 0000 sekä toimittaa etukäteen liikenteenohjaussuunnitelma tiemestarille (ohjeita mm. www.ely-keskus.fi). Kaapelinäytöt tulee pyytää kaikilta alueen johtojen omistajilta. Keskitetysti näyttöjä välittää johtotieto.fi ja kaivulupa.fi

 

4. Huolehdi tonttivesijohdon venttiilin sijainnin merkitsemisestä

Tonttivesijohdon venttiiliä ei saa peittää, vaan se tulee jäädä esille ja helposti löydettäväksi.