Tuusulan vesihuoltoliikelaitos

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos on kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnallinen liikelaitos, josta käytetään myös nimeä Tuusulan Vesi. Talousveden tuottaa jäsenkunnilleen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV). Jätevesi johdetaan Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) meriviemäriin, ja jätevedet puhdistetaan Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla.

Toimisto:
Kunnantalo, 2-kerros, B-siipi
Hyryläntie 16, PL 60
04301 Tuusula

p. 09 8718 3577

Varasto:
Fallbackantie 8, PL 60
04301 Tuusula

VESIHUOLLON VIKATILANTEET:

Vikailmoitukset työajalla p. 040 314 3138 tai 040 314 3141 (työnjohto)
Vikailmoitukset työajan ulkopuolella p. 040 314 3125 (PÄIVYSTÄJÄ)

YLEISIMMÄT VIKATILANTEET:

  • tonttijohto on jäätynyt tai vioittunut, ota yhteys yksityiseen lvi-liikkeeseen
  • vesimittari on jäätynyt tai vioittunut, ota yhteys Tuusulan Veteen
  • vesihuoltolaitoksella tai taloyhtiössä on etukäteen ilmoitettu jakelukatkos, tarkista onko asiasta tiedotettu taloyhtiön kautta tai www.tuusulanvesi.fi
  • lämpöisen veden ongelmissa ota yhteyttä energialaitokseen tai kiinteistöhuoltoyhtiöön
  • kiinteistön oma viemäri ei vedä, ota yhteyttä yritykseen, joka tarjoaa loka-autopalveluja (yleisimpiä tukosten aiheuttajia ovat kotitalousrasvat, vaipat ja jätteet, jotka eivät kuulu viemäriin!)
  • jos epäilet, että viemäritukos ei johdu tonttiviemäristä, ota yhteyttä Tuusulan veteen

VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEET löytyvät Tuusulan karttapalvelusta http://kartta.tuusula.fi/

 


Netland-tuotantoa