Toimielinten kokousajat

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 

Valtuusto
5.2., 4.3., 18.3., 15.4., 27.5., 17.6., 9.9., 7.10., 11.11., 9.12.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta kunnan verkkosivuilla. Myös esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 

Kunnanhallitus
8.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 13.5., 20.5., 3.6., 10.6., 24.6., 12.8., 26.8., 2.9., 16.9., 23.9., 30.9., 14.10., 28.10., 4.11., 18.11., 25.11., 2.12., 16.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. 

Konsernijaosto
12.2., 25.3., 22.4., 3.6., 26.8., 30.9., 25.11.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Tarkastuslautakunta
15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 27.5., 10.6., 19.8.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Kuntakehityslautakunta
17.1., 14.2., (6.3. seminaari), 20.3., 17.4., 8.5., 5.6., 19.6., 14.8., (18-19.9. seminaari), 25.9., 23.10., 20.11., 11.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 
23.1. (iltakoulu), 28.2. (avustusinfo), 5.3., 9.4., 14.5., 28.8., 10.9. (talousarvioinfo), 25.9., 22.10., 26.11., 10.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Kasvatus- ja sivistyslautakunta
23.1., 27.2., 19.3., 23.4., 14.5., 11.6., 27.8., 10.9. (ta-info), 24.9., 29.10., 19.11., 10.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
23.1. (iltakoulu), 7.2., 28.2., 20.3., 24.4., 14.5., 28.8., 10.9. (ta-info), 25.9., 30.10., 20.11., 10.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Tekninen lautakunta  
16.1., 13.2., (6.3. seminaari), 19.3., 23.4., 14.5., 11.6., 13.8., (18-19.9. seminaari), 24.9., 22.10., 19.11., 10.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Rakennusvalvontajaosto
11.1., 8.2., (6.3. seminaari), 5.3., 11.4., 21.5., 6.6., 15.8., 12.9., (18-19.9. seminaari), 10.10., 14.11., 19.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 
17.1., 14.2., 14.3., 18.4., 16.5., 13.6., 15.8., 19.9., 10.10., 14.11., 12.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
18.1., 28.2., 21.3., 22.5., 3.7., 26.9., 16.10., 21.11., 17.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Viranhaltijapäätökset 
Viranhaltijapäätökset toimitetaan päätöksenteon jälkeen tiedoksi ao. lautakunnalle tai kunnanhallitukselle. Päätöspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla.


Tuusulan kunnanhallitus