A

Valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ym. kokoukset v. 2017

Valtuusto 
23.1., 13.2. (ylimääräinen kokous), 13.3., 8.5., 29.5., 1.6., 19.6., 4.9., 9.10., 13.11., 11.12.
Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kunnantalossa, os. Hyryläntie 16, 04300 Tuusula. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta Keski-Uusimaa ja Tuusulanjärven Viikkouutiset -sanomalehdissä. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista on nähtävillä kunnantalon ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnantalolla (hallintopalvelut, C-siipi, II krs, huone 265) kokouksen jälkeisenä perjantaina klo 13-15. Tarkastettujen pöytäkirjojen kopiot lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen kunnan kirjastoihin. Esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

Kunnanhallitus  
9.1., 16.1., 30.1., 6.2., 27.2., 6.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 24.4., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 26.6., 14.8., 21.8., 28.8., 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 18.12.
Kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 13-15 (kokousta seuraavan viikon kokouspäivän ollessa tiistai seuraavan viikon keskiviikkona klo 13-15). Tarkastettujen pöytäkirjojen jäljennökset lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen myös kirjastoihin.

Tarkastuslautakunta  
Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä, siltä osin kuin ne eivät ole salassa pidettäviä, kunnantalolla talouspalveluissa, huone 117, tarkastusta (tarkastus seuraavassa kokouksessa) seuraavana päivänä klo 13-15.

Kuntakehityslautakunta
18.1., 15.2., 1.3., 15.3., 5.4., 26.4., 10.5., 31.5., 20.6., 16.8., 6.9., 27.9., 18.10., 8.11., 29.11., 13.12.
Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla kaavoituksessa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset päätökset tarkastetaan heti kokouksessa ja annetaan maankäyttö- ja rakennuslain 142 §:n mukaisesti tiedoksi julkipanon jälkeen pääsääntöisesti kokouspäivän jälkeisenä perjantaina asettamalla julkipanokuulutus kunnan ilmoitustaululle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 
25.1., 1.3., 22.3., 19.4., 17.5., 14.6., 30.8., 20.9., 11.10., 15.11., 13.12.
Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla kokousta seuraavan viikon maanantaina.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
24.1., 28.2., 21.3., 18.4., 16.5.
Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikössä kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 13-15. Tarkastettujen pöytäkirjojen jäljennökset lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen myös kirjastoihin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

21.6.

Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikössä kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 13-15. Tarkastettujen pöytäkirjojen jäljennökset lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen myös kirjastoihin.

Kulttuurilautakunta
25.1., 15.2., 8.3., 12.4., 17.5.
Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikössä kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 13-15.Tarkastettujen pöytäkirjojen jäljennökset lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen myös kirjastoihin. 

Liikuntalautakunta   
25.1., 15.3., 12.4., 10.5.
Tarkastetut pöytäkirjat on nähtävänä kunnantalolla kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikössä kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 13-15. Tarkastettujen pöytäkirjojen jäljennökset lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen myös kirjastoihin.

Nuorisolautakunta
2.3., 12.4., 11.5.
Tarkastetut pöytäkirjat on nähtävänä kunnantalolla kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikössä kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 13-15. Tarkastettujen pöytäkirjojen jäljennökset lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen myös kirjastoihin.

Tekninen lautakunta  
13.6., 29.8., 19.9., (26.9.), 17.10., 21.11., 19.12.
Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla kuntakehityksen ja tekniikan toimialalla kokousta seuraavan viikon maanantaina  klo 12 lähtien.

Rakennuslautakunta  
24.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 20.6., 29.8., 3.10., 7.11., 12.12.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennus- ja maisematyölupapäätökset annetaan maankäyttö- ja rakennuslain 142 §:n mukaisesti tiedoksi julkipanon jälkeen kokouspäivän jälkeisenä perjantaina asettamalla julkipanokuulutus kunnan ilmoitustaululle (Kunnantalo, Hyryläntie 16).

Tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnantalolla rakennusvalvonnassa kokouspäivän jälkeisenä perjantaina klo 12-16.

Johtavan rakennustarkastajan päätökset ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa, os. Hyryläntie 16, päätöspäivän jälkeisenä perjantaina klo 12-16.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta  
17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 15.8., 12.9., 10.10., 14.11. ja  12.12.
Tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Mäntsälän ja Nurmijärven kuntien kirjaamoissa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 13-15. (Ko. päivän ollessa arkipyhä, nähtävilläolo seuraavana arkipäivänä.)

Ympäristölupapäätökset annetaan ympäristösuojelulain 84 §:n ja maa-ainesluvat maa-aineslain 19 §:n mukaisesti tiedoksi julkipanon jälkeen kokouspäivän jälkeisenä maanantaina asettamalla julkipanokuulutus Tuusulan kunnan ilmoitustaululle (kunnantalo, Hyryläntie 16) sekä sen sopijakunnan ilmoitustauluille, jota kyseinen päätös koskee.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävillä päätöksentekoa seuraavan viikon keskiviikkona klo 13-15 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa sekä niiden sopijakuntien kirjaamoissa (Kerava, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi), joita kyseiset päätökset koskevat.

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
26.1., 23.3., 17.5., 24.8.(varalla), 21.9., 16.11. (varalla), 12.12.
Tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnantalon vesihuollon toimistossa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12-15.

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset toimitetaan välittömästi päätöksen teon jälkeen tiedoksi ao. lautakunnalle tai kunnanhallitukselle.

Päätöspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä päätöstä seuraavana maanantaina tai sen ollessa pyhäpäivä seuraavana arkipäivänä klo 13-15, jollei lautakunnan kohdalla tässä kuulutuksessa ole toisin ilmoitettu.

9.1.2017
Tuusulan kunnanhallitus