Valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ym. kokoukset v. 2018

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset (linkki ohjaa sivulle, jonka kautta löytyvät myös ennen 1.6.2017 julkaistut pöytäkirjat n. vuoteen 2010 asti)

Valtuusto 
2018
: 29.1., 19.3., 7.5., 4.6., 375 v. juhlakokous 25.8., 3.9., 8.10., 12.11. ja 10.12.

2019: 28.1., 11.3., 8.4., 13.5., 10.6., 2.9., 7.10., 11.11. ja 9.12.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kunnantalossa, os. Hyryläntie 16, 04300 Tuusula. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta Keski-Uusimaa ja Tuusulanjärven Viikkouutiset -sanomalehdissä. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista on nähtävillä kunnantalon ilmoitustaululla. Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.
Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Kunnanhallitus  
2018
: 15.1., 22.1., 5.2., 12.2.,26.2., 5.3., 12.3., 26.3., 9.4., 16.4., 23.4., 14.5., 21.5., 28.5., 11.6., 18.6., 13.8., 20.8., 27.8., 10.9., 17.9., 24.9. julkinen, 1.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11. julkinen, 26.11., 3.12. ja 17.12.

2019: 14.1., 21.1., 4.2., 11.2., 25.2., 4.3., 18.3., 25.3., 1.4., 15.4., 29.4., 20.5., 27.5., 3.6., 17.6., 12.8., 19.8., 26.8., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 14.10., 21.10., 28.10., 4.11., 18.11., 25.11., 2.12., ja 16.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Konsernijaosto
1.10., 29.10., 26.11.

Tarkastuslautakunta   (päivitys kesken)
Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä, siltä osin kuin ne eivät ole salassa pidettäviä, kunnantalolla talouspalveluissa, huone 117, tarkastusta (tarkastus seuraavassa kokouksessa) seuraavana päivänä klo 13-15.

Kuntakehityslautakunta
2018:
17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 21.3., 18.4., 16.5., 30.5., 13.6., 15.8., 19.9., 10.10., 31.10., 21.11., 12.12.2018

2019: 23.1., 13.2., 6.3., 27.3., 10.4., 8.5., 22.5., 12.6., 21.8., 11.9., 2.10., 23.10., 13.11., ja 11.12.2019


Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 
28.2., 16.5., 19.9. ja 12.12.2018
Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 
23.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 12.6., 28.8., (18.9. ta-info), 25.9., 23.10., 20.11., 14.12.2018. 
Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
15.2., 22.3., 19.4., 17.5., 23.8., (18.9. ta-info), 27.9., 25.10., 22.11., 14.12.2018.
Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Tekninen lautakunta 
 
2018: 23.1., 20.2., 20.3., 17.4., 15.5., 12.6., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12.2018.

2019: ti 22.1., ti 19.2., ti 19.3., ti 16.4., ti 21.5., ti 11.6., ti 13.8., ti 17.9., ti 15.10., ti 12.11., ti 10.12.2019

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Rakennusvalvontajaosto  
2018
: 6.2., 6.3., 8.5., 12.6., 4.9., 2.10., 13.11., 11.12.2018

2019: 29.1., 26.2., 26.3., 7.5., 4.6., 3.9., 7.10., 5.11.2019


Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta  
16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 8.5., 12.6., 21.8., 11.9., 9.10., 13.11. ja  11.12.2018
Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä Tuusulan kunnan kotisivuilla.

Ympäristölupapäätökset annetaan ympäristösuojelulain 84 §:n ja maa-ainesluvat maa-aineslain 19 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen kokouspäivän jälkeisenä maanantaina. Päätöksestä ilmoitetaan Tuusulan kunnan ilmoitustaululla (Kunnantalo, Hyryläntie 16, Tuusula) sekä sen sopijakunnan ilmoitustaululla, jota kyseinen päätös koskee. Sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleita hakemuksia koskevat päätökset julkaistaan myös www.julkipano.fi -palvelussa. Päätös julkaistaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen www-sivuilla www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi -> Lupapäätökset

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden tekemät päätökset julkipannaan päätöksessä määrättävänä julkipanopäivänä. Päätöksestä ilmoitetaan Tuusulan kunnan ilmoitustaululla (Kunnantalo, Hyryläntie 16, Tuusula) sekä sen sopijakunnan ilmoitustaululla, jota kyseinen päätös koskee. Sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleita ilmoituksia koskevat päätökset julkaistaan myös www.julkipano.fi -palvelussa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden tekemät muut päätökset ovat nähtävillä päätöksentekopäivästä alkaen muutoksenhaku- tai oikaisuvaatimusajan kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 128 §:n mukaisesti Tuusulan kunnan www-sivuilla.

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
25.1., 6.3., 16.5., 12.9., 18.10., 18.12.2018
Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Viranhaltijapäätökset 
Viranhaltijapäätökset toimitetaan välittömästi päätöksen teon jälkeen tiedoksi ao. lautakunnalle tai kunnanhallitukselle. Päätöspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla.


Tuusulan kunnanhallitus