A

Valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ym. kokoukset v. 2017

Sivua päivitetään

Valtuusto 
23.1., 13.2. (ylimääräinen kokous), 13.3., 8.5., 29.5., 1.6., 19.6., 4.9., 9.10., 13.11., 11.12.
Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kunnantalossa, os. Hyryläntie 16, 04300 Tuusula. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta Keski-Uusimaa ja Tuusulanjärven Viikkouutiset -sanomalehdissä. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista on nähtävillä kunnantalon ilmoitustaululla. Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.
Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös kunnan kirjastoihin.

Kunnanhallitus  
9.1., 16.1., 30.1., 6.2., 27.2., 6.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 24.4., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 26.6., 14.8., 21.8., 28.8., 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 18.12.
Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös kunnan kirjastoihin.

Tarkastuslautakunta  
Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä, siltä osin kuin ne eivät ole salassa pidettäviä, kunnantalolla talouspalveluissa, huone 117, tarkastusta (tarkastus seuraavassa kokouksessa) seuraavana päivänä klo 13-15.

Kuntakehityslautakunta
18.1., 15.2., 1.3., 15.3., 5.4., 26.4., 10.5., 31.5., 20.6., 16.8., 13.9., 27.9., 18.10., 8.11., 29.11., 13.12.
Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla kaavoituksessa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset päätökset tarkastetaan heti kokouksessa ja annetaan maankäyttö- ja rakennuslain 142 §:n mukaisesti tiedoksi julkipanon jälkeen pääsääntöisesti kokouspäivän jälkeisenä perjantaina asettamalla julkipanokuulutus kunnan ilmoitustaululle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 
25.1., 1.3., 22.3., 19.4., 17.5., 14.6., 30.8., 20.9., 11.10., 15.11., 13.12.
Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla kokousta seuraavan viikon maanantaina.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
24.1., 28.2., 21.3., 18.4., 16.5.
Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikössä kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 13-15. Tarkastettujen pöytäkirjojen jäljennökset lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen myös kirjastoihin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

21.6., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11., 15.12.

Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikössä kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 13-15. Tarkastettujen pöytäkirjojen jäljennökset lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen myös kirjastoihin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Tekninen lautakunta  
13.6., 29.8., 19.9., 17.10., 21.11., 19.12.
Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös kunnan kirjastoihin.
Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla kuntakehityksen ja tekniikan toimialalla kokousta seuraavan viikon maanantaina klo 12 lähtien.

Rakennusvalvontajaosto  
21.6.,29.8., 3.10., 7.11., 12.12.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset päätökset annetaan maankäyttö- ja rakennuslain 142 §:n mukaisesti tiedoksi julkipanon jälkeen kokouspäivän jälkeisenä perjantaina asettamalla julkipanokuulutus kunnan ilmoitustaululle (Kunnantalo, Hyryläntie 16).

Tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnantalolla rakennusvalvonnassa kokouspäivän jälkeisenä perjantaina klo 12-16.

Johtavan rakennustarkastajan päätökset ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa, os. Hyryläntie 16, päätöspäivän jälkeisenä perjantaina klo 12-16.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta  
17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 15.8., 12.9., 10.10., 14.11. ja  12.12.
Tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Mäntsälän ja Nurmijärven kuntien kirjaamoissa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 13-15. (Ko. päivän ollessa arkipyhä, nähtävilläolo seuraavana arkipäivänä.)

Ympäristölupapäätökset annetaan ympäristösuojelulain 84 §:n ja maa-ainesluvat maa-aineslain 19 §:n mukaisesti tiedoksi julkipanon jälkeen kokouspäivän jälkeisenä maanantaina asettamalla julkipanokuulutus Tuusulan kunnan ilmoitustaululle (kunnantalo, Hyryläntie 16) sekä sen sopijakunnan ilmoitustauluille, jota kyseinen päätös koskee.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävillä päätöksentekoa seuraavan viikon keskiviikkona klo 13-15 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa sekä niiden sopijakuntien kirjaamoissa (Kerava, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi), joita kyseiset päätökset koskevat.

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
26.1., 23.3., 17.5., 24.8.(varalla), 21.9., 16.11. (varalla), 12.12.
Tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnantalon vesihuollon toimistossa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12-15.

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset toimitetaan välittömästi päätöksen teon jälkeen tiedoksi ao. lautakunnalle tai kunnanhallitukselle.

Päätöspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

2017
Tuusulan kunnanhallitus