Toimielinten kokousajat

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 

Valtuusto  
24.1., 7.2., 7.3., 11.4., 23.5., 20.6., 5.9., 3.10., 14.11., 12.12.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta kunnan verkkosivuilla. Myös esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 

Kunnanhallitus  
10.1., 17.1., 24.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5., 30.5., 6.6., 13.6., 20.6., 27.6., 8.8., 22.8., 29.8., 12.9., 19.9., 26.9., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 21.11., 28.11., 5.12., 19.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. 

Konsernijaosto
28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11.

Tarkastuslautakunta 
19.9., 17.10., 31.10., 28.11., 14.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla


Kuntakehityslautakunta
19.1., 9.2., 9.3., 27.4., 18.5., 15.6., 17.8., 14.9., (28.9. seminaari), 12.10., 26.10., 23.11., 14.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 
8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 7.6., 23.8., 20.9., 25.10., 22.11. ja 20.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Kasvatus- ja sivistyslautakunta
18.1., 15.2., 22.3., 26.4., 24.5., 15.6., 23.8., (13.9. ta-info), 20.9., 25.10., 22.11., 15.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
20.1., 10.2., 17.3., 21.4., 17.5., 24.8., (13.9. ta-info), 22.9., 26.10., 17.11., 15.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Tekninen lautakunta  
18.1., 8.2., 8.3., 29.3., 26.4., 24.5., 21.6., 16.8., 13.9., (28.9. seminaari), 25.10., 22.11., 13.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Rakennusvalvontajaosto
27.1., 17.2., 24.3., 21.4., 12.5., 23.6., 25.8., 22.9., (28.9. seminaari), 13.10., 17.11., 15.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 
18.1.2022, 15.2.2022, 15.3.2022, 19.4.2022, 17.5.2022, 14.6.2022, 16.8.2022,20.9.2022, 11.10.2022, 15.11.2022, 13.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Keski-uudenmaan ympäristökeskuksen www-sivuilla www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
26.1.2022, 2.3.2022, 4.5.2022, 18.8.2022, 15.9.2022,21.9.2022, 19.10.2022, 14.12.


Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Viranhaltijapäätökset 
Viranhaltijapäätökset toimitetaan päätöksenteon jälkeen tiedoksi ao. lautakunnalle tai kunnanhallitukselle. Päätöspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla.


Tuusulan kunnanhallitus