Valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ym. kokoukset

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 

Valtuusto  
2019:
11.11. ja 9.12.: Hyrylän koulukeskus, auditorio (sisäänkäynti pääovi)

2020: 27.1., 9.3., 6.4., 11.5., 8.6., 31.8., 5.10., 9.11. ja 7.12. 

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -sanomalehdissä. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista on nähtävillä kunnantalon ilmoitustaululla. Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.
Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Kunnanhallitus  
2019:
14.1., 21.1., 4.2., 11.2., 25.2. julkinen, 4.3., 18.3., 25.3., 1.4., 15.4., 29.4. julkinen, 6.5., 20.5., 27.5., 3.6., 17.6., 12.8., 19.8., 26.8., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 14.10., 21.10., 28.10., 4.11., 18.11., 25.11., 2.12., ja 16.12.

2020: 13.1., 20.1., 3.2., 10.2., 24.2., 2.3., 16.3., 23.3., 30.3., 14.4., 27.4., 18.5., 25.5., 1.6., 15.6., 10.8., 17.8., 24.8., 7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11. ja 14.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Konsernijaosto
26.8., 30.9., 28.10., 25.11.2019

Tarkastuslautakunta  

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Kuntakehityslautakunta
23.1., 13.2., 6.3., 27.3., 10.4., 8.5., 22.5., 12.6., 21.8., 11.9., 2.10., 30.10., 13.11., ja 11.12.2019

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 
12.2., 12.3., 3.4., 21.5., 11.6., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11., 13.12.2019

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Kasvatus- ja sivistyslautakunta
14.2., 26.3., 23.4., 21.5., 11.6., 27.8., (19.9. ta-info), 24.9., 22.10., 19.11., 13.12.2019

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
27.2., 28.3., 25.4., 22.5., 22.8., (19.9. ta-​info), 26.9., 22.10., 21.11., 13.12.2019
Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Tekninen lautakunta  
Ti 22.1., ti 19.2., ti 19.3., ti 16.4., ti 21.5., ti 11.6., ti 20.8., ti 17.9., ti 15.10., ti 12.11., ti 10.12.2019

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Rakennusvalvontajaosto   
29.1., 26.2., 26.3., 7.5., 4.6., 3.9., 8.10., 5.11.2019

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta   
15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 20.8., 10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12.2019

Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä Tuusulan kunnan verkkosivuilla.

Ympäristölupapäätökset annetaan ympäristösuojelulain 84 §:n ja maa-ainesluvat maa-aineslain 19 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen kokouspäivän jälkeisenä maanantaina. Päätöksestä ilmoitetaan Tuusulan kunnan ilmoitustaululla (Kunnantalo, Hyryläntie 16, Tuusula) sekä sen sopijakunnan ilmoitustaululla, jota kyseinen päätös koskee. Sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleita hakemuksia koskevat päätökset julkaistaan myös www.julkipano.fi -palvelussa. Päätös julkaistaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen www-sivuilla www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi -> Lupapäätökset

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden tekemät päätökset julkipannaan päätöksessä määrättävänä julkipanopäivänä. Päätöksestä ilmoitetaan Tuusulan kunnan ilmoitustaululla (Kunnantalo, Hyryläntie 16, Tuusula) sekä sen sopijakunnan ilmoitustaululla, jota kyseinen päätös koskee. Sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleita ilmoituksia koskevat päätökset julkaistaan myös www.julkipano.fi -palvelussa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden tekemät muut päätökset ovat nähtävillä päätöksentekopäivästä alkaen muutoksenhaku- tai oikaisuvaatimusajan kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 128 §:n mukaisesti Tuusulan kunnan www-sivuilla.

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
 24.1., 27.2., 23.5., 19.9., 14.11. ja 17.12.2019

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Viranhaltijapäätökset 
Viranhaltijapäätökset toimitetaan päätöksenteon jälkeen tiedoksi ao. lautakunnalle tai kunnanhallitukselle. Päätöspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla.


Tuusulan kunnanhallitus