Toimielinten kokousajat

Sivun päivitys on kesken

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 

Valtuusto
6.2., 6.3., 3.4., 29.5., 19.6., 4.9., 2.10., 13.11., 11.12.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta kunnan verkkosivuilla. Myös esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 

Kunnanhallitus
9.1., 23.1., 30.1., 13.2., 6.2., 20.2., 13.3., 20.3., 27.3., 17.4., 24.4., 2.5., 8.5., 15.5., 22.5., 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8., 11.9., 18.9., 25.9., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12., 18.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. 

Konsernijaosto
27.2., 27.3., 24.4., 29.5., 28.8., 25.9., 30.10., 27.11.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Tarkastuslautakunta
23.1., 13.2., 20.2., 27.2., 13.3., 20.3., 27.3., 17.4., 24.4., 8.5., 15.5., 12.6., 

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Kuntakehityslautakunta
 18.1., (8.2. seminaari), 15.2., 15.3., 19.4., 10.5., 7.6., 16.8., 13.9., (27.9. seminaari), 25.10., 22.11., 13.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 
17.1., 14.2., 14.3., 18.4., 16.5., 13.6., 15.8., 12.9., 10.10., 14.11., 12.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Kasvatus- ja sivistyslautakunta
25.1., 15.2., 22.3., 19.4., 23.5., 13.6., 22.8., 14.9. (ta-info), 26.9., 24.10., 22.11., 13.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
16.2., 23.3., 20.4., 17.5., 23.8., 14.9. (ta-info), 27.9., 31.10., 21.11., 13.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Tekninen lautakunta  
24.1., (8.2. seminaari), 14.2., 14.3., 18.4., 16.5., 6.6., 15.8., 12.9., (27.9. seminaari), 24.10., 21.11., 12.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Rakennusvalvontajaosto
2.2., 23.3., 27.4., 25.5., 15.6., 24.8., 21.9., 12.10., 16.11., 7.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 
17.1., 14.2., 14.3., 18.4., 16.5., 13.6., 15.8., 19.9., 10.10., 14.11., 12.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
26.1., 21.2., 23.3.,25.5., 28.9., 26.10., 13.12.


Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Viranhaltijapäätökset 
Viranhaltijapäätökset toimitetaan päätöksenteon jälkeen tiedoksi ao. lautakunnalle tai kunnanhallitukselle. Päätöspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla.


Tuusulan kunnanhallitus