Toimielinten kokousajat

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 

Valtuusto  
27.1., 9.3., 6.4., 11.5., 8.6., 31.8., 5.10., 9.11. ja 7.12. 

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -sanomalehdissä. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista on nähtävillä kunnantalon ilmoitustaululla. Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.
Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Kunnanhallitus  
13.1., 20.1., 3.2., 10.2., 24.2., 2.3., 16.3., 23.3., 30.3., 14.4., 20.4., 27.4., 4.5., 18.5., 25.5., 1.6., 15.6., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8., 7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 30.11. ja 14.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Konsernijaosto
24.2., 30.3., 27.4., 25.5., 31.8., 28.9., 26.10. ja 30.11. 

Tarkastuslautakunta  

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Kuntakehityslautakunta
15.1., 27.2., 11.3., 25.3., 8.4., 29.4., 13.5., 10.6., 19.8., 16.9., 7.10., 21.10., 18.11., ja 16.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 
21.1., 25.2., 24.3., 21.4., 26.5., 25.8., 22.9., 20.10., 17.11. ja 18.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Kasvatus- ja sivistyslautakunta
28.1., 25.2., 24.3., 21.4., 19.5., 16.6., 25.8., (17.9. ta-info), 22.9., 20.10., 17.11., 11.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
27.2., 23.4., 20.5., 16.6., 3.9., (17.9. ta-info), 24.9., 20.10., 19.11., 11.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Pöytäkirjojen kopiot lähetetään myös pääkirjastoon.

Tekninen lautakunta  
21.1., 18.2., 17.3., 14.4., 19.5., 9.6., 18.8., 15.9., 20.10., 17.11., 15.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Rakennusvalvontajaosto   

14.1., 11.2.(peruttu), 3.3.(peruttu), 7.4.(peruttu), 5.5.(peruttu), 2.6. (peruttu), 25.8.(peruttu), 8.9., 13.10., 3.11., 8.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 
21.1., 11.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6., 18.8., 8.9., 13.10., 10.11., 8.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Keski-uudenmaan ympäristökeskuksen www-sivuilla www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
26.2., 14.5., 17.9., 12.11., 9.12.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Viranhaltijapäätökset 
Viranhaltijapäätökset toimitetaan päätöksenteon jälkeen tiedoksi ao. lautakunnalle tai kunnanhallitukselle. Päätöspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla.


Tuusulan kunnanhallitus