Ikäystävällistä asumista Tuusulaan

Havainnollistava esimerkkiratkaisu Rykmentinpuiston ikäystävällisestä asuinkorttelista. Kuva: MUUAN Oy.

Tuusulan kunta sai rahoituksen ikäystävällisen asuinympäristön kehittämiseksi Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta keväällä 2022. Hanke päättyi kesäkuussa 2023.

Hankkeessa on suunniteltu asuinympäristöä, joka tukee ikäihmisten kotona asumista, liikkumista ja yhteisöllisyyttä. Hankkeessa on tarkasteltu, millaiset palvelut, toiminnot ja ympäristö tukevat tämän kohderyhmän kotona asumista. Lisäksi hankkeen aikana on etsitty uusia palvelumuotoja kotona asumisen tukemiseksi.

Hankkeen aikana visioitiin, miten Tuusulaan voidaan rakentaa asuinympäristöä ikääntyville tuusulalaisille. Hankkeessa valmistui ikäystävällinen asuinkonsepti Tuusulan keskustaan. Myöhemmin järjestettävän kilpailun avulla haetaan toteuttajatahoja mukaan rakentamaan näitä konseptin mukaisia asumisen ratkaisuja.

Ikäystävällinen asuinkonsepti ohjaa jatkokehittämistä

Konseptin tavoitteena on toteuttaa yhteisöllinen ja ikäystävällinen asuinkortteli, joka tarjoaa ikääntyneille sopivia monipuolisia asumisen ratkaisuja. Asuinympäristö aktivoi liikkumaan ja ulkoilemaan. Lähiympäristöstä löytyy palveluita, jotka tukevat kotona asumista. Lisäksi asuinympäristö vahvistaa ikääntyvän sosiaalisia kontakteja ja osallisuutta sekä tarjoaa yhteisöllistä toimintaa. Konsepti sisältää vision asumisen ratkaisuista, kotona asumista tukevista palveluista, ikäystävällisestä asuinympäristöstä ja osallisuutta vahvistavasta yhteisöllisestä toiminnasta.

Ensimmäinen ikäystävällinen kortteli Rykmentinpuistoon

Yleispiirteisemmän tarkastelun lisäksi hankkeessa syvennyttiin tarkemmin yksittäisen korttelin ikäystävällisten asumisen ratkaisujen kehittämiseen. Ensimmäinen ikäystävällinen kortteli tulee sijaitsemaan palvelujen äärellä Rykmentin puistotien varrella.

Hankkeessa asumista ja asuinympäristöä kehitettiin yhdessä ikääntyvien ja eri toimijoiden (esim. rakentajat) kanssa. Kaikille avoin työpaja ja kävelykierros järjestettiin tammikuussa 2023.

Ikäystävällisen asuinympäristön kehittäminen jatkuu

Ikäystävällisen asuinympäristön kehittäminen jatkuu syksyllä 2023, jolloin konseptia esitellään korttelin mahdollisille toteuttajille ja toimijoille. Syksyllä käynnistyy myös yhteistyökumppaneiden haku ikäystävällisen asuinkorttelin toteuttamiseksi.

Tuusulaan tavoitellaan tulevaisuudessa

  • Monipuolisia, esteettömiä ja muunneltavia asumisen ratkaisuja ikääntyville
  • Ikäystävällistä asuinympäristöä, joka aktivoi liikkeelle ja houkuttelee osallistumaan
  • Ikäihmisen kotona asumista tukevia palveluita ja toimintoja
  • Sosiaalisia kontakteja ja osallisuutta lisäävää asuinympäristöä ja yhteisöllistä toimintaa

Tutustu ikäystävälliseen asuinkonseptiin

Yhteistyökumppanina hankkeessa toimi suunnittelutoimisto MUUAN Oy.

Lisätiedot: Olli-Pekka Mikkonen p. 040 314 4544, olli-pekka.mikkonen(at)tuusula.fi