Haja-asutusalueen vesihuoltohankkeet

Huhtariihen vesihuolto

Huhtariihen vesihuollon suunnittelu on alkanut. Huhtariihen alueella suoritetaan maastomittauksia 11/2022 alkaen. Kiinteistöillä voi liikkua mittaus- tai kairaustyötä suorittavia Tuusulan kunnan työntekijöitä. Kunnan työntekijöillä on keltaiset huomiovaatteet sekä Tuusulan kunnan henkilökortti. Mittaustyöstä ei jää jälkiä kiinteistön maaperään, mutta tarkemmissa maaperätutkimuksissa tehdään kairauksia ja niiden osalta maanomistajiin ollaan erikseen yhteydessä.

Suunnittelun aikana kerätään myös kiinteistönomistajilta tietoa mm. kiinteistön jätevesijärjestelmän sijainnista ja muista maanalaisista rakenteista. Suunnitteluluonnosten valmistuttua pidetään asukastilaisuus myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Lisätiedot 040 314 3579.

Tuomalan alueen vesihuolto

Tuomalan alueelle tehtiin vesihuollon liittymishalukkuuskysely keväällä 2022. Alueella on jo vesijohtoverkostoa ja noin 40% kiinteistönomistajista ilmoitti halukkuutensa liittyä myös jätevesiviemäriin. Jos kyselyssä huomioidaan vain kiinteistöt, joilla on asuinrakennus, nousee liittymishalukkuus yli 50 %. Alueen rakentamispäätöksen vaikuttavat sekä Tuusulanjärven läheisyys että kaavoitustilanne. Päätös alueen vesihuollon rakentamisesta tai rakentamatta jättämisestä tehdään vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja 040 314 3579.