Ekotukihenkilöverkosto

Tuusulan kunta on ollut vuodesta 2013 asti mukana KUUMA-kuntien yhteisessä hankkeessa luomassa ekotukihenkilöverkostoa alueelle. Ekotuki on toimintamalli kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla.

Ekotukihenkilö neuvoo ja kannustaa

Hankkeessa työyhteisöön koulutetaan yksi tai useampi ekotukihenkilö, joka opastaa ja motivoi työkavereitaan ympäristön kannalta kestävämpiin toimintatapoihin oman työnsä ohella. Uudet toimintatavat näkyvät työpaikoilla esimerkiksi energian säästönä, paperin kulutuksen vähenemisenä, kestävinä hankintoina ja jätteiden määrän vähenemisenä. Tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia yksiköiden toimintatavoissa, jolloin säästetään sekä luontoa että rahaa.

Vertaistukea verkostosta

Ekotukihenkilöt osallistuvat säännöllisiin tapaamisiin KUUMA-kuntien muiden ekotukihenkilöiden kanssa muutaman kerran vuodessa. Nämä voivat olla koulutuksia, tutustumisvierailuja tai kokemusten vaihtoon keskittyviä verkostoitumistapaamisia. KUUMA-kuntien ekotukihenkilöverkostoa koordinoi ja tukee Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

13 kiinteistössä ekotukihenkilöitä

Tällä hetkellä kunnassa toimii 29 ekotukihenkilöä jakautuen 13 eri kiinteistöön. Ekotukitoiminnan käynnistyessä kiinteistössä on pyritty siihen, että ekotukihenkilöiksi saadaan sekä käyttäjän että kiinteistönhoidon edustaja. Tällöin energia- ja materiaalitehokkuutta voidaan käsitellä kokonaisuutena, tehden muutoksia sekä toimintatapoihin että kiinteistön tekniikkaan.

Lisätietoa ekotukitoiminnasta: 

projektikoordinaattori Tapani Hänninen