Käyttöönottokatselmus

Ennen kuin voit muuttaa uuteen kotiisi tai ottaa rakentamasi rakennuksen muuten käyttöön tulee rakennuksessa olla suoritettuna käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus. Käyttöönottokatselmus voidaan suorittaa koko rakennusta koskien tai osittain siltä osalta, joka todetaan katselmuksessa turvalliseksi, terveelliseksi ja käyttökelpoiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 §


 

Käyttöönottokatselmuksessa huomioitavaa

 • Käyttöönottokatselmuksessa rakennuksen ja piha-alueiden tulee olla valmiit, käyttökelpoiset ja täyttää turvallisuusvaatimukset niiltä osin kuin ne aiotaan ottaa käyttöön.
 • Jotta käyttöönottokatselmuksessa ei tulisi sinulle yllätyksiä, niin tarkista ainakin seuraavat asiat:
 • Varmista, että vastaava työnjohtaja varaa ajan käyttöönottokatselmukselle riittävän ajoissa mahdollista käyttöönottoa ajatellen.
 • Varmista, että rakennusluvassa mainitut ehdot on huomioitu.
 • Talon numero on kiinnitetty seinään selkeään paikkaan, mistä se on helposti havaittavissa tieltä katsottuna.
 • Jäteastia on sijoitettu luvan mukaiseen paikkaan.
 • Talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet on asennettu.
 • Kaiteet on asennettu.
 • Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus on suoritettu ja siitä on pöytäkirja esitettäväksi.
 • Sähkötarkastus on suoritettu ja siitä on pöytäkirja esitettäväksi.
 • Jos rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto, tulee mittaus olla suoritettuna ja siitä on esitettävä pöytäkirja. Mikäli rakennuksessa on vain koneellinen poisto, tulee ilmanvaihdon olla toiminnassa ja makuutiloissa tulee olla korvausilmaventtiilit.
 • Mahdollisista yläkerran makuuhuoneista tulee olla varatiemahdollisuus.
 • Palovaroittimet on asennettu ja ne ovat käytössä.
 • Palo-ovet ja ikkunat on asennettu ja tyyppihyväksyntäkilvet ovat näkyvillä.
 • Käyttöönottokatselmuksia suorittavat valvontatarkastajat. Lisätietoja käyttöönottokatselmuksen vaatimuksista ja suorittamisesta saat valvontatarkastajilta.  

 

Valvontatarkastajien aluejako

Tuusula on jaettu kahteen alueeseen valvontatarkastajien työnjaon osalta, Etelä- ja Pohjois-Tuusulaan. Tarkempia tietoja valvontatarkastajien aluejaosta saat rakennusvalvonnasta.

Heiltä saat lisätietoa:

Etelä-Tuusulan valvontatarkastaja

Pohjois-Tuusulan valvontatarkastaja