Asumisen kehittäminen

Asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tuusula sai ensimmäisen asuntopoliittisen ohjelmansa vuoden 2022 lopulla. Asuntopoliittinen ohjelma on Tuusulan ensimmäinen. Sen avulla halutaan kehittää asumista pitkäjänteisesti.

Ohjelma on työväline asuntopoliittisessa ohjauksessa ja asuntorakentamisen suunnittelussa. Asuntopoliittisen ohjelman tarkastelujänne on vuoteen 2030.

Ohjelman keskeisiä teemoja ovat mm. laadukas ja monipuolinen asuntotuotanto, asumisen ilmastotavoitteet ja asukkaiden ikääntymisen tuomat haasteet.

Ohjelman on hyväksynyt Tuusulan valtuusto ja se tarkistetaan valtuustokausittain. Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain.

Asuntopoliittinen ohjelma astui voimaan 1.1.2023 alkaen.

Asuntopoliittinen ohjelma ohjaa asuntotuotantoa

Asuntopoliittisessa ohjelmassa asuntotuotantoa ohjataan entistä tarkemmin. Vähintään 50 % on toteutettava vapaarahoitteisina omistusasuntoina. Yksiöitä saa olla enintään 30 % asunnoista ja kolmioita tai tätä isompia asuntoja tulee olla vähintään 30 % asunnoista. Kolmioiden ja niitä isompien asuntojen keskipinta-ala tulee olla vähintään 70 huoneistoneliömetriä.

Hallintamuotoja, huoneistojakaumaa, ja -kokoja ohjataan ensisijaisesti tontinluovutusehdoissa ja maankäyttösopimuksissa, tapauskohtaisesti ohjausta voidaan tehdä myös hankekaavoissa. Asuntojen huoneistojakaumaa, -kokoja ja hallintamuotoja ohjataan Etelä-Tuusulan keskusta-alueella ja Rykmentinpuistossa. Ohjaus ei koske muita alueita Tuusulassa.

Tuusulan asuntopoliittinen ohjelma 2030 (pdf)

Lisätiedot: Olli-Pekka Mikkonen p. 040 314 4544, olli-pekka.mikkonen(at)tuusula.fi