Lepolan koulu

Lepolan koulu ja päiväkoti on kivenheiton päässä Jokelan asemalta vanhan kivisillan ja työväentalon vieressä. Lepolan koulu ja päiväkoti toimivat Tuusulan kunnassa Jokelan taajamassa pääradan itäpuolella.

Perinteikäs koulu on aloittanut toimintansa varsinaisesti jo vuonna 1918 Palojoen-Lepolan kansakouluna. Koulun saneeraus ja laajennus, sekä uusi Lepolan päiväkoti valmistuivat vuoden vaihteessa 2012.

Koulussa on lukuvuonna 2018 - 2019 vuosiluokilla 1-6 seitsemän perusopetuksen ryhmää ja n. 225 oppilasta.

Lepolan koulun toiminta-ajatus

Lepolan koulu on työntekoa arvostava, avoin ja kannustava kasvu- ja oppimisympäristö. Koulussa harjoitellaan toimimista itsenäisesti ja erilaisissa ryhmissä toisia arvostaen. Koulussa käytetään tarkoituksenmukaisia ja nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja - välineitä. Koulussa tuetaan oppilaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Tärkeänä pidetään oppilaan omaa toimintaa ja vastuuta omasta oppimisestaan ottaen huomioon oppilaan yksilölliset oppimisedellytykset. Tavoitteena on, että oppilas tunnistaa omat vahvuutensa, luottaa itseensä ja ponnistelee oman tulevaisuutensa eteen.

Koulu arvostaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja tukee huoltajia heidän kasvatustyössään.