Veden laatu Tuusulassa

Pääosin Tuusulassa talousveden toimittaa Keski-Uudenmaan Vesi (KUVESI). Veden laatua seurataan KUVESI:n valvontatutkimusohjelman mukaisesti (lisätietoja www.kuvesi.fi).

Verkostovesinäyte_08_2021 (pdf)

Kelatien alue Vantaan rajalla saa veden Kuninkaanlähteen vedenottomolta, jonka vedentuotannosta vastaa Helsingon Seudun Ympäristöpalvelut (HSY). Kelatien verkostovesinäytteen tulokset ja lausunto (pdf).

Kelatien verkostoalue