Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on osa terveyskeskuksen terveysneuvontapalveluja. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yhteistyössä huoltajien, oppilashuollon ja opettajien kanssa.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulua käyville oppilaille. Kouluterveydenhuollon palvelut ovat oppilaille maksuttomia.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on tarkoitettu lukiolaisille ja toisen asteen ammattillisessa koulutuksessa opiskeleville. 

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyöhön kuuluvat sekä koulun yhteisöllisen hyvinvoinnin edistäminen että oppilaan yksilöllinen oppilashuolto.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat ovat osa oppilas- ja opiskelijahuoltoa, joihin kuuluvat myös psykososiaalisten palvelujen työntekijät. Psykososiaalisissa palveluissa työskentee oppilaille ja opiskelijoille sekä heidän perheilleen palveluja tarjoavat oppilashuollon työntekijät.

Koulukuraattorit

Koulukuraattorit ovat sosiaalityön ammattilaisia kouluissa. Kuraattorin tehtävänä on ennaltaehkäistä ja selvittää oppilaiden sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa.

Koululaisten perhetyöntekijät

Koululaisten perhetyöntekijät täydentävät koulunkäyntivaikeuksissa olevien alakouluikäisten kanssa tehtyä oppilashuoltotyötä.

Koulupsykologit

Koulupsykologit työskentelevät oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi kouluissa. Lisäksi koulupsykologin työhön kuuluu oppilaiden oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja selvittely yhteistyössä opettajien, vanhempien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Oppilashuoltoryhmä

Jokaisella koululla toimii oppilashuoltoryhmä, jossa on edustettuna koulun rehtorin, erityisopetuksen ja oppilaanohjauksen edustajan (ja tarvittaessa opettajan) lisäksi em. oppilashuollon ammattilaisia. Oppilashuoltoryhmän tarkoituksena on kehittää ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä, koordinoida koulun oppilashuoltoa sekä toimia asiantuntijaelimenä oppilashuoltoon liittyvissä asioissa.

Yhteistyötahot

Lastensuojelun tarkoituksena on lasten ja heidän perheidensä auttaminen ja tukeminen.

Kasvatus- ja perheneuvolasta saa apua alle 13-vuotiaan lapsen tunne-elämän kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, perhe-elämän ongelmissa ja kriisitilanteissa.

Nuorisoasema on tarkoitettu tuusulalaisille 12-21 -vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen, kun nuoren tai perheen elämäntilanteessa on ongelmallisia vaiheita eikä niiden ratkaisemiseen enää riitä perheen omat voimavarat ja keinot.

JMT Nuorisopsykiatrian poliklinikka tarjoaa nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluita 13-17-vuotiaille.

JMT Mielialapoliklinikka tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa yli 18-vuotiaille opiskeljoille lähetteellä.

Terveydenhoitajaopiskelijat

Yhteyshenkilönä toimii Catharina Siiskonen, p. 040 314 3875  catharina.siiskonen@tuusula.fi.