Oppilas- ja opiskelijahuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta vastaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote). 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yhteistyössä huoltajien, oppilashuollon ja opettajien kanssa.

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyöhön kuuluvat sekä koulun yhteisöllisen hyvinvoinnin edistäminen että oppilaan yksilöllinen oppilashuolto.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat ovat osa oppilas- ja opiskelijahuoltoa, joihin kuuluvat myös psykososiaalisten palvelujen työntekijät. Psykososiaalisissa palveluissa työskentee oppilaille ja opiskelijoille sekä heidän perheilleen palveluja tarjoavat oppilashuollon työntekijät.

Koulukuraattorit

Koulukuraattorit ovat sosiaalityön ammattilaisia kouluissa. Kuraattorin tehtävänä on ennaltaehkäistä ja selvittää oppilaiden sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa.

Koululaisten perhetyöntekijät

Koulun perheohjaajat täydentävät koulunkäyntivaikeuksissa olevien alakouluikäisten kanssa tehtyä oppilashuoltotyötä.

Koulupsykologit

Koulupsykologit työskentelevät oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi kouluissa. Lisäksi koulupsykologin työhön kuuluu oppilaiden oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja selvittely yhteistyössä opettajien, vanhempien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Oppilashuoltoryhmä

Jokaisella koululla toimii oppilashuoltoryhmä, jossa on edustettuna koulun rehtorin, erityisopetuksen ja oppilaanohjauksen edustajan (ja tarvittaessa opettajan) lisäksi em. oppilashuollon ammattilaisia. Oppilashuoltoryhmän tarkoituksena on kehittää ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä, koordinoida koulun oppilashuoltoa sekä toimia asiantuntijaelimenä oppilashuoltoon liittyvissä asioissa.