Opiskeluhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta vastaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote). 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yhteistyössä huoltajien, oppilashuollon ja opettajien kanssa.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuolto koostuu yhteisöllisestä- ja yksilöllisestä opiskeluhuollosta.

Opiskeluhuollon painopiste on yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä, joka on ennaltaehkäisevää ja kouluyhteisön hyvinvointia tukevaa työtä. Tätä tavoitetta varten jokaisessa koulussa toimii koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden ja psykologi- ja kuraattoripalveluiden lisäksi monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon, jota toteutetaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä yhteistyössä oppilaan/opiskelijan ja heidän huoltajiensa kanssa. Tähän tarvitaan aina opiskelijan ja/tai huoltajien suostumus.

Opiskeluhuollon koulukuraattori- ja psykologipalveluista sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta vastaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue. 

Lisätietoja kuraattori- ja psykologipalveluista:

Kuraattoripalvelut:  www.keusote.fi/opiskeluhuollon-kuraattoripalvelut

Psykologit: www.keusote.fi/opiskeluhuollon-psykologipalvelut 

Terveydenhoitajat: www.keusote.fi/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluhuollon henkilöstön lisäksi Tuusulassa työskentelee Koulun perheohjaajia, jotka työskentelevät koulunkäyntivaikeuksissa olevien alakouluikäisten kanssa.