Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten avustukset

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää yleisavustusta tuusulalaisten hyväksi työtä tekevien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan yhteensä 8 500 €. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 28.2.2018, että järjestöavustusmääräraha kohdennetaan vuonna 2018:

  • terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
  • väestöä laajasti koskevaan valistus- ja tukitoimintaan
  • sekä muuhun ehkäisevään toimintaan

Avustushakemuksessa tulee mainita yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja avustuksen käyttötarkoitus ja siihen on liitettävä avustussäännössä ja hakemuslomakkeessa mainitut muut selvitykset.

Hakemukset ja lisätiedot

Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta, PL 60, 04301 Tuusula. Tiedustelut puh. 040 314 3302 / kehittämis- ja hallintosihteeri Päivi Olkkonen. Lomakkeita saa sosiaali- ja terveystoimen ja kunnantalon neuvonnasta sekä Tuusulan kirjastoista.

Hakuaika ja lomakkeet

Kaikki hakemuslomakkeet löytyvät myös kunnan verkkosivuilta www.tuusula.fi/lomakkeet. Hakemusten hakemuslomakkeissa mainittuine liitteineen tulee olla kunnantalolla maanantaina 30.4.2018 klo 15.00 mennessä.