Huolehdi kotisi vesihuollosta

Tonttijohdot ovat kiinteistön omaisuutta ja vastuuraja on yleensä tontin ulkopuolella katualueella 

 

Huolehdi kellaritilojen tulvasuojelusta 

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että jos sinulla on viemäröity kellaritila katutason alapuolella, huolehdi, että siellä on myös asianmukainen padotusventtiili tai pumppaamo.

Viemäröidyt kellaritilat on suojattava viemäritulvalta padotusventtiilillä (tai pumppaamolla) ja sen kunto on tarkastettava vuosittain. Jos kellaritiloja on rakennettu vesihuoltolaitoksen antaman padotuskorkeuden alapuolelle, on kiinteistön omistaja velvollinen huolehtimaan tulvasuojauksesta ja laitteiden kunnosta.

Jos padotuskorkeuden alapuolisiin tiloihin tulvii viemärivesiä, tulvasta aiheutuneet vahingot ovat kiinteistön omalla vastuulla. Tarkasta myös vakuutusehtosi tältä osin. 

Omistajanvaihtojen yhteydessä on myös tavallista, ettei tieto padotusventtiilistä siirry uudelle omistajalle. Etenkin vanhoilla kiinteistöillä voi olla jälkeenpäin rakennettuja viemäröityjä kellaritiloja, joista puuttuu tarvittavat laitteet.

Pidä tonttiventtiili esillä

Kiinteistön tonttiventtiili ja sen toimivuus ovat aina omistajan vastuulla. Tonttiventtiili on pidettävä hyvin näkyvillä ja kiinteistön omistajan tulee olla selvillä sen sijainnista.

Kiinteistön omistajan tulee tilata mahdollinen tonttiventtiilin sulkeminen tai testaaminen (esimerkiksi kiinteistöllä tehtäviä vesijohtotöitä varten) Tuusulan Vedeltä www.tuusula.fi/vesityotilaus.

WC-pönttö ei ole roskapönttö

Älä heitä viemäriin roskia tai ruoan tähteitä, etenkin rasva aiheuttaa tukoksia viemäreihin. Lisätietoja www.pytty.fi

ESITE KIINTEISTÖN VESIHUOLTOVASTUISTA (pdf)

TURVAA KOTISI TOIMIVA VESIHUOLTO (pdf)