• Perusopetuksessa

      Peruskoululaisen arjen asioita

Perusopetuksessa

Yhteystiedot

Opetuspäällikkö Markus Torvinen

Tuusulan koulujen rehtorit

Löydät Perusopetuksessa-sivuiltamme peruskoululaisen arkeen liittyviä asioita kuten tietoja

  • koulujen työ- ja loma-ajoista,
  • koulukuljetuksista,
  • koululaisurheilusta,
  • kouluruokailusta ja
  • toimimisesta koulutapaturman sattuessa.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti opetuksen järjestäjä ja koulu on velvollinen seuraamaan oppilaiden poissaoloja. Poissaolojen seuraamiseen Tuusulassa on käytössä Toimenpiteet oppilaan poissaolotilanteissa -toimintamalli. 

Koulukohtaiset tiedot (omat painotukset, käytänteet ja lomakkeet, muun muuassa loma-anomus) ovat löydettävissä koulujen omilta verkkosivuilta.

Tuusulan perusopetuksen kouluissa on käytössä ProKoulu-toimintamalli. ProKoulussa koulun toimintakulttuuria, opettajien kasvatusosaamista ja oppilaiden käyttäytymisen ohjaamista kehitetään tutkimustietoon nojaten. ProKoulussa on yhteisesti sovitut käyttäytymisodotukset, joihin pääsemistä ohjataan ensisijaisesti positiivisella palautteella. Yhteiset käyttäytymisodotukset ja yhteisesti sovitut toimintaperiaatteet vahvistavat koulun yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia koko koulun tasolla.

Lisätietoja ProKoulu-toimintamallista Niilo Mäki Instituuttin verkkosivuilla: 
ProKoulu

ProKoulu-toimintamallin logo