Ohjeet liittyjille

Tonttijohtojen kaivutyöt ja kaivantoturvallisuus

1. Kaivutyöt

Kiinteistön omistaja vastaa kaivutöiden suorittamisesta liitoskohdasta rakennukseen saakka.

Liitostöiden aikana tulee kiinteistöllä olla kaivinkone ja -kuljettaja paikalla, jotta liitoskaivantoa voidaa tarvittaessa muokata työn suorittamisen aikana.

Vesijohto on asennettava roudattomaan syvyyteen eli kaivannon kokonaissyvyys on yleensä 2100 mm. Putken ympärillä on oltava sivusuunnassa vähintään 500 mm vapaata tilaa. Putken alapuolella vapaata tilaa tulee olla vähintään 200 mm. Alkutäyttömateriaalina eli putkien ympärille ja vähintään 300 mm putkien lakien yläpuolelle tulevana materiaalina käytetään soramursketta 0-20 mm.

Kiinteistön omistajan tulee huolehtia tonttivesijohdon venttiilin sijainnin merkitsemisestä.

 

Tarkempia ohjeita putkikaivannoista:

-Rakennustieto Oy:n julkaisusta InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010

-RIL 77-2013 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet

2. Kaivannon turvallisuus

Kiinteistön omistajan vastuulle kuuluu kaivannon turvallisuudesta huolehtiminen.

Pätevän suunnittelijan tulee suunnitella kaivannon tarvittava tuenta tai luiskaus maalajin ja kaivannon syvyyden mukaisesti. Maita ei saa läjittää lähelle kaivantoa; kohteen geosuunnittelusta vastaavan tulee arvioida turvallinen läjitysetäisyys.

Kaivanto tulee varustaa suoja-aidoin sekä hämärän aikaan vilkkuvaloin. Liikennejärjestelyistä vastaa kiinteistön omistaja kaivuluvan mukaisesti.

Lisätietoa kaivantojen turvallisuudesta: Vaara vaanii kaivannossa (opas, pdf)

3. Kaivulupa

Kunnan teillä ja yleisillä alueilla tehtävistä kaivutöistä tulee aina hakea katulupa Lupapisteestä http://www.lupapiste.fi/. Jos liitoslausunnon on tilannut Lupapisteen kautta, pystyy katuluvan hakemaan suoraan samasta luvasta. Ohjeita Tuusulan lupakäytäntöihin liittyen löytyy www.tuusula.fi/katulupa.

ELY:n teillä luvat haetaan http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vesi-ja-viemariputken-sijoittaminen

Mikäli katu joudutaan katkaisemaan liikenteeltä tai hälytysajoneuvojen ajoyhteys muuten vaarantuu, tulee siitä ehdottomasti ilmoittaa myös Keski-Uudenmaan Pelastuslaitokselle puh. (09) 8394 0000 sekä toimittaa etukäteen liikenteenohjaussuunnitelma tiemestarille (ohjeita mm. http://www.ely-keskus.fi/). Kaapelinäytöt tulee pyytää kaikilta alueen johtojen omistajilta. Keskitetysti näyttöjä välittävät johtotieto.fi, kaivulupa.fi ja verkkoselvitys.fi.

Uudisrakentajan liittyminen vesihuoltoverkostoon

1. Tilaa liitostiedot ja selvitä tarvittavat luvat

Tilaa kunnallistekniset liitostiedot ja tarkasta, mitä lupia kaivaminen yleisellä alueella vaatii.

Kunnallistekniset liitostiedot tilataan Lupapisteen kautta www.lupapiste.fi

Ohjeet: Luvat ja kunnallistekninen liitoslausunto

2. Tee liittymisilmoitus

Täytä hakemus vesihuoltoon liittymisestä sähköisesti www.tuusula.fi/vesihakemus

3. Tilaa liitostyö

Liitostyö voidaan tilata kun ilmoitus vesihuoltoon liittymisestä on tehty, ja KVV-työnjohtaja ja KVV-suunnitelmat hyväksytty.

Liitostyö sovitaan kaksi viikkoa ennen liittymisajankohtaa. Työtilaus tehdään sähköisesti www.tuusula.fi/vesityotilaus

Mikäli vesimittaria ei voida asentaa tonttijohtojen liitostöiden yhteydessä, on asennus tilattava erikseen www.tuusula.fi/vesityotilaus. Jälkikäteen toimitettavasta vesimittarista veloitetaan palveluhinnaston mukainen hinta.

Olemassa olevan kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon

1. Tee liittymisilmoitus

Täytä hakemus vesihuoltoon liittymisestä sähköisesti www.tuusula.fi/vesihakemus

2. Tilaa liitostyö

Liitostyö sovitaan kaksi viikkoa ennen liittymisajankohtaa. Työtilauksen tehdään lomakkeella www.tuusula.fi/vesityotilaus

Liitosta varten tulee liitettävät putket olla hyvin esillä ja puhtaita sekä kaivanto on turvallinen.