Uudisrakentajan liittyminen vesihuoltoon

Uudisrakentajan liittyminen vesihuoltoverkostoon

1. Tilaa kunnallistekniset liitostiedot ja tarkasta, mitä lupia kaivaminen yleisellä alueella vaatii

Kunnallistekniset liitostiedot tilataan Lupapisteen kautta www.lupapiste.fi

Ohjeet:

Luvat ja kunnallistekninen liitoslausunto

2. Tee hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä

Täytä ilmoitus liittymisestä www.tuusula.fi/vesihakemus

3. KVV-suunnitelmat ja -työnjohtaja (KVV= kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto)

Ennen vesihuoltoverkostoon liittymistä tulee rakentajalla olla hyväksytty KVV-työnjohtaja sekä leimatut KVV-suunnitelmat.

4. Tilaa liitostyö

Liitostyö voidaan tilata kun hakemus on jätetty sekä KVV-suunnitelmat ja KVV-työnjohtaja hyväksytty.  

Liitostyö sovitaan kaksi viikkoa ennen liittymisajankohtaa. Liitostyö tilataan www.tuusula.fi/vesityotilaus

5. Erikseen tilattava vesimittari

Mikäli vesimittaria ei voida asentaa tonttijohtojen liitostöiden yhteydessä, se on tilattava erikseen lomakkeella www.tuusula.fi/vesityotilaus. Erikseen toimitettavasta mittarista veloitetaan palveluhinnaston mukainen hinta.

Tonttijohtojen kaivutyöt ja kaivantoturvallisuus

1. Kiinteistön omistaja vastaa kaivutöistä liitoskohdasta rakennukseen asti

Kaivannot on aina joko tuettava tai luiskattava maalajin mukaiseen kaltevuuteen (ei jyrkempi kuin 5:1). Kaivannon reunoilla on oltava vähintään 500 mm levyinen kaivumaista vapaa alue. Vesijohto on asennettava roudattomaan syvyyteen eli kaivannon kokonaissyvyys on yleensä 2100 mm ja kaivannon pohjan leveys on vähintään 1000 mm. Pohja tasataan ja täytetään vähintään 200 mm putkien yläpuolelle asti luonnonsoralla, jonka suurin raekoko on 20 mm.

Tarkemmat ohjeet löytyy Rakennustieto Oy:n julkaisusta InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010.

2. Kaivannon turvallisuus

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan kaivannon turvallisuudesta ja varustamaan kaivannon asianmukaisin liikennemerkein ja suoja-aidoin sekä pimeän aikaan myös huomiovaloin.

Vaara vaanii kaivannossa (opas, pdf)

3. Kaivulupa

Kunnan teillä ja yleisillä alueilla tehtävistä kaivutöistä tulee aina hakea katulupa Lupapisteestä http://www.lupapiste.fi/. Jos liitoslausunnon on tilannut Lupapisteen kautta, pystyy katuluvan hakemaan suoraan samasta luvasta. Ohjeita Tuusulan lupakäytäntöihin liittyen löytyy www.tuusula.fi/katulupa.

ELY:n teillä luvat haetaan http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vesi-ja-viemariputken-sijoittaminen

Mikäli katu joudutaan katkaisemaan liikenteeltä tai hälytysajoneuvojen ajoyhteys muuten vaarantuu, tulee siitä ehdottomasti ilmoittaa myös Keski-Uudenmaan Pelastuslaitokselle puh. (09) 8394 0000 sekä toimittaa etukäteen liikenteenohjaussuunnitelma tiemestarille (ohjeita mm. http://www.ely-keskus.fi/). Kaapelinäytöt tulee pyytää kaikilta alueen johtojen omistajilta. Keskitetysti näyttöjä välittävät johtotieto.fi, kaivulupa.fi ja verkkoselvitys.fi.

4. Huolehdi tonttivesijohdon venttiilin sijainnin merkitsemisestä