Ohjeet liittyjille

Tonttijohtojen kaivutyöt ja kaivantoturvallisuus

1. Kiinteistön omistaja vastaa kaivutöistä liitoskohdasta rakennukseen asti

Kiinteistön omistaja vastaa kaivutöiden suorittamisesta liitoskohdasta rakennukseen saakka. Liitostöiden aikana tulee kiinteistöllä olla kaivinkone ja -kuljettaja paikalla, jotta liitoskaivantoa voidaa tarvittaessa muokata työn suorittamisen aikana. Vesijohto on asennettava roudattomaan syvyyteen eli kaivannon kokonaissyvyys on yleensä 2100 mm. Putken ympärillä on oltava sivusuunnassa vähintään 500 mm vapaata tilaa. Putken alapuolella vapaata tilaa tulee olla vähintään 200 mm. Alkutäyttömateriaalina eli putkien ympärille ja vähintään 300 mm putkien lakien yläpuolelle tulevana materiaalina käytetään soramursketta 0-20 mm.


Tarkempia ohjeita putkikaivannoista:

-Rakennustieto Oy:n julkaisusta InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010

-RIL 77-2013 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet

2. Kaivannon turvallisuus

Kiinteistön omistajan vastuuseen kuuluu kaivannon turvallisuudesta huolehtiminen. Pätevän suunnittelijan tulee suunnitella kaivannon tarvittava tuenta tai luiskaus maalajin ja kaivannon syvyyden mukaisesti. Maita ei saa läjittää lähelle kaivantoa; kohteen geosuunnittelusta vastaavan tulee arvioida turvallinen läjitysetäisyys. Kaivanto tulee varustaa suoja-aidoin sekä hämärän aikaan vilkkuvaloin. Liikennejärjestelyistä vastaa kiinteistön omistaja kaivuluvan mukaisesti.

Lue lisätietoja kaivantojen turvallisuudesta: 

Vaara vaanii kaivannossa (opas, pdf)

3. Kaivulupa

Kunnan teillä ja yleisillä alueilla tehtävistä kaivutöistä tulee aina hakea katulupa Lupapisteestä http://www.lupapiste.fi/. Jos liitoslausunnon on tilannut Lupapisteen kautta, pystyy katuluvan hakemaan suoraan samasta luvasta. Ohjeita Tuusulan lupakäytäntöihin liittyen löytyy www.tuusula.fi/katulupa.

ELY:n teillä luvat haetaan http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vesi-ja-viemariputken-sijoittaminen

Mikäli katu joudutaan katkaisemaan liikenteeltä tai hälytysajoneuvojen ajoyhteys muuten vaarantuu, tulee siitä ehdottomasti ilmoittaa myös Keski-Uudenmaan Pelastuslaitokselle puh. (09) 8394 0000 sekä toimittaa etukäteen liikenteenohjaussuunnitelma tiemestarille (ohjeita mm. http://www.ely-keskus.fi/). Kaapelinäytöt tulee pyytää kaikilta alueen johtojen omistajilta. Keskitetysti näyttöjä välittävät johtotieto.fi, kaivulupa.fi ja verkkoselvitys.fi.

4. Huolehdi tonttivesijohdon venttiilin sijainnin merkitsemisestä

Uudisrakentajan liittyminen vesihuoltoverkostoon

1. Tilaa kunnallistekniset liitostiedot ja tarkasta, mitä lupia kaivaminen yleisellä alueella vaatii

Kunnallistekniset liitostiedot tilataan Lupapisteen kautta www.lupapiste.fi

Ohjeet:

Luvat ja kunnallistekninen liitoslausunto

2. Tee hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä

Täytä ilmoitus liittymisestä www.tuusula.fi/vesihakemus

3. KVV-suunnitelmat ja -työnjohtaja (KVV= kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto)

Ennen vesihuoltoverkostoon liittymistä tulee rakentajalla olla hyväksytty KVV-työnjohtaja sekä leimatut KVV-suunnitelmat.

4. Tilaa liitostyö

Liitostyö voidaan tilata kun hakemus on jätetty sekä KVV-suunnitelmat ja KVV-työnjohtaja hyväksytty.  

Liitostyö sovitaan kaksi viikkoa ennen liittymisajankohtaa. Liitostyö tilataan www.tuusula.fi/vesityotilaus

5. Erikseen tilattava vesimittari

Mikäli vesimittaria ei voida asentaa tonttijohtojen liitostöiden yhteydessä, se on tilattava erikseen lomakkeella www.tuusula.fi/vesityotilaus. Erikseen toimitettavasta mittarista veloitetaan palveluhinnaston mukainen hinta.

Olemassa olevan kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon

1. Tee hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä

Tee ilmoitus liittymisestä www.tuusula.fi/vesihakemus 

Tarvittaessa paperiversion hakemuksesta saa vesihuoltolaitoksen toimistosta puh. 040 314 3577.

Vesihuollon liitoslausunto toimitetaan sopimuksen liitteenä. Tarvittaessa saat sen myös etukäteen puh. 040 314 3579

Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa seuraavat liitteet joko sähköpostilla vesihuoltolaitos ( at ) tuusula.fi tai postitse (osoite alla)

Postitusosoite:

Tuusulan vesi PL 60 04301 Tuusula

2. Tilaa liitostyö

Liitostyö sovitaan kaksi viikkoa ennen liittymisajankohtaa. Työtilauksen tehdään lomakkeella www.tuusula.fi/vesityotilaus

Liitosta varten tulee liitettävät putket olla hyvin esillä ja puhtaita sekä kaivanto on turvallinen.