Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirja

Palveluverkkosuunnitelman tarkentamiseksi Tuusulassa käynnistyi osallistava hanke tulevaisuuden oppimisympäristöjen suunnittelemiseksi kestävällä ja taloudellisella tavalla sekä elinikäistä oppimista tukien.

Iloisen oppimisen Tuusula on käsikirja, joka antaa suuntaviivat oppimisympäristöjen suunnittelulle tuusulalaisissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Käsikirja julkaistiin 30.10.2019.

Iloisen oppimisen Tuusula on valmistunut kuntalaisia osallistavassa prosessissa. Käsikirjan laatimiseen osallistui palveluverkon ohjausryhmän lisäksi uusien rakentuvien oppimisympäristöjen henkilöstöä varhaiskasvatuksesta (Hyökkälän, Kievarin, Mattilan ja Mikkolan varhaiskasvatusyksiköistä) ja perusopetuksesta (Hyökkälän, Hyrylän, Kirkonkylän Mikkolan, Riihikallion, Ruotsinkylän ja Vaunukankaan kouluilta), sivistyksen toimialueen hallintoa, asiantuntijoita ruokapalveluista, tilapalveluista ja kaavoituksesta sekä oppilaita, huoltajia ja muita kuntalaisia.

Yhteinen työ käynnistyi valtuuston 12.11.2018 hyväksymän palveluverkkosuunnitelman laatukriteerien, periaatteiden ja linjausten tarkentamiseksi.

Käsikirja pitää sisällään pedagogisen suunnittelun lähtökohdat, rakentamisen laatukriteerit sekä eri toimintojen erityistarpeet. Tulevaisuuden oppimisympäristöillä mahdollistetaan Tuusulan keskeisten opetus-, kasvatus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen yhteiset toimintamahdollisuudet kestävästi ja taloudellisesti.

Kokonaisuuksiksi kootut palvelut luovat kaikille kuntalaisille uudenlaisia elinikäisen oppimisen, liikkumisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia. Tilojen yhteis- ja rinnakkaiskäyttö tekee tilankäytöstä tehokkaampaa. Tavoitteena on monipuolinen ja virikkeellinen oppimis- ja kasvuympäristö yhdessä tilakäytön tehokkuuden kanssa.

Tutustu:

Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirja 

Lustfullt lärände i Tusby

Happy learning in Tuusula