Vasun toteuttaminen Roinilan päiväkodissa

Toimintamme pohjautuu Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelma. Pienryhmätoiminta ja positiivinen pedagogiikka ovat pohja laadukkaalle varhaiskasvatukselle päiväkodissamme.  

Kestävä tulevaisuus on Sivistyksen toimialueen yhteinen teema, joka pohjautuu Agenda 2030:een.

Roinilan päiväkodissa tärkeää on hyvinvoiva lapsi. Panostamme lapsen hoitosuhteen aloittamiseen ja jatkamiseen vastuukasvattajan sekä muiden sensitiivisten aikuisten läsnäolevalla ja kokopäiväpedagogiikkaa toteuttavalla työskentelyllä. Yhdessä kaikki päiväkodin ryhmät lapsineen ja aikuisineen sekä samassa kiinteistössä toimiva Perhetupa Ikioma muodostavat ison yhteisön, joka tuo rikkautta jokaisen päiväkotielämään. Haluamme vaalia yhteisöllisyyden lisäksi leikkiä, kaverisuhteiden luomista ja ylläpitämistä, turvallisuus- ja tunnetaitojen kehittymistä sekä vahvuuksien tunnistamista itsessä ja muissa. Koko päiväkodin voimin pyrimme energian ja materiaalien säästäväiseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön sekä edistämään vastuullista kuluttamista. 

Roinilan päiväkoti on liikkuva päiväkoti. Päiväkodin avarissa tiloissa on mahdollisuus kehittää motorisia taitoja ja nauttia liikunnan tuottamasta ilosta jokapäiväisissä arjen tilanteissa. Liikuntamahdollisuudet ulottuvat myös tilavalle pihalle ja ympärille avautuville puistoalueille ja metsäpoluille, koulun kentille ja jäähallille. Luonto on tärkeä osa oppimisympäristöämme, jossa ulkopedagogiikka näkyy ohjatessa ja opettaessa lapsia eri sisältöalueiden parissa ihmetellen ja tutkien.

Luemme lapsille paljon, ja käytössämme on myös Lukulumo -sovellus, jolla lapset voivat kuunnella useita erilaisia kirjoja. Vierailemme joko luoksemme tulevassa kirjastoautossa tai kävelymatkan päässä olevassa kirjastossa. Kirjallisuuden lisäksi nautimme laulamisesta ja soittamisesta, käden töistä ja digitaitojen harjoittelemisesta. Digikasvatuksen kautta opastamme ja mahdollistamme turvalliseen liikkumiseen digiympäristössä sekä lapsen luovan ilmaisun kehittymiseen myös erilaisten sovellusten avulla. Päiväkotiryhmistä löytyy muun muassa iPadit ja niitä hyödynnetään osana pedagogista toimintaa ja pedagogista dokumentointia.

Päiväkodin jokaisessa ryhmässä on käytössä lasta osallistava Miniverso-vertaissovittelun työmalli, jolla ratkotaan yhdessä lasten kanssa lasten välisiä ristiriitatilanteita. Sovittelumallin toimintatavoissa ei leimata vaan kunnioitetaan ja kuunnellaan lasta oman ristiriitatilanteen ja sen ratkaisemisen asiantuntijana.

Tuusulan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman eli Taikakultsun sisällöt tuovat kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta osaksi lapsen elämää. Jo kotiseudulla retkeileminen rikastuttaa lasten kulttuuriperintötietoutta ja päiväkodilla vierailevat esiintyjät ruokkivat kulttuurinälkää.