• Lisää liikettä koulupäiviin ja vähemmän istumista oppitunneilla

Tuusulan Liikkuva koulu

Tuusulan kunnan Liikkuva koulu -toimintaa on kehitetty osaksi kunnan pysyviä rakenteita. Toiminnan vahvuuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen sekä henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin panostaminen. Liikkuva koulu -toiminta nähdään Tuusulassa keinoksi toteuttaa kunnan hyvinvoinnin edistämisen strategiaa. Liikkuva koulu -toiminnassa on keskitytty tekoihin, joilla toiminnallisuus ja osallisuus saadaan osaksi koulun normaalia arkea. Tuusulassa on panostettu henkilökunnan osaamisen lisäämiseen. Esimerkiksi osana tutoropettaja-toimintaa koulutetaan kuntaan toiminnallisen opetuksen asiantuntijoita. Lisäksi Tuusulassa on kunnostettu koulujen pihoja koulupihaohjelman mukaisesti lähiliikuntapaikoiksi. Oppilaita on ansiokkaasti osallistettu pihojen suunnittelussa.

Liikkuva koulu Tuusulan kouluissa

Tuusulan liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Liikkuvan koulun tavoitteena onkin luoda Tuusulan koulujen arkeen ja perustoimintaan kytkeytyvä aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Tuusulan Liikkuva koulu teemana onkin Lisää liikettä koulupäiviin ja vähemmän istumista oppitunneilla.

Tuusulan Liikkuva koulun kohderyhminä ovat kaikki kuntamme peruskouluikäiset lapset ja nuoret, mukaan lukien Tuusulan lukiolaiset. Toiminnan keskiössä on oppilaiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, ja myös toteutuksessa. Tuusulan Liikkuva koulu huomioi myös Tuusulan varhaiskasvatuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan alaisuudessa olevat lapset.

Liikkuva koulu -tunnustuspalkinto Tuusulaan

Tuusulan Liikkuva koulu -toiminnalle myönnettiin vuoden 2018 valtakunnallinen tunnustuspalkinto. Tuusulan kunta on ollut mukana syksystä 2016 lähtien valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa ja toiminta jatkuu edelleen.

Lisätietoja:
Tuusulan Liikkuva koulu -hankkeen koordinaattori Kimmo Kiuru 
Sähköposti: liikkuvakoulu(at)tuusula.fi