Huoltajille

Lepolan koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistys ry

Puheenjohtaja: Outi Koskela

Yhteystiedot: lepolanvanhemmatry@gmail.com

 

Lepolan vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on

• edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
• tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä.
• tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
• toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

• perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
• pitää yhteyttä koulun hallintoon ja henkilöstöön, sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
• käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita
• harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia