Lahelan kampus

Tuusula rakentaa tulevina vuosina uusia päiväkoteja ja kouluja, jotta voimme tarjota terveelliset ja turvalliset tilat kasvulle, oppimiselle ja harrastamiselle. Iltaisin ja viikonloppuisin tilat muuntautuvat harrastamisen paikoiksi ja kuntalaisten yhteisiksi olohuoneiksi.

Suunnitelmien mukaan Lahelan kampukseen yhdistyvät Vaunukankaan koulu ja päiväkoti sekä Ruotsinkylän koulu. Kampukselle on suunniteltu siirtyväksi myös osa Hyrylän yläkoulun oppilaista. Rakentaminen mahdollistaa osaltaan uuden palveluverkkosuunnitelman mukaisen koulu- ja päiväkotiverkon toteutumisen.

Kiinteistön koko tulee olemaan noin 10 000 brutto-m2.

Toiminnan aloitus: elokuu 2027