Lahelan kampus

Tuusula rakentaa tulevina vuosina uusia päiväkoteja ja kouluja, jotta voimme tarjota terveelliset ja turvalliset tilat kasvulle, oppimiselle ja harrastamiselle. Iltaisin ja viikonloppuisin tilat muuntautuvat harrastamisen paikoiksi ja kuntalaisten yhteisiksi olohuoneiksi. 

Lahelan kampus mitoitetaan noin 900 oppilaalle (1.–9. vuosiluokat), noin 40 esiopetus- oppilaalle sekä 8-ryhmäiselle päiväkodille (mitoitus noin 168 lasta). Lahelan kampukseen yhdistyvät Vaunukankaan päiväkoti ja koulu, Hyrylän yläkoulu ja Ruotsinkylän koulu. Rakentaminen mahdollistaa osaltaan uuden palveluverkkosuunnitelman mukaisen koulu- ja päiväkotiverkon toteutumisen.

Kampus toteutetaan elinkaarihankkeena kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Rakennuksen laajuus tarkentuu tarjottavien suunnitteluratkaisuiden perusteella. Kampus valmistuu arviolta elokuussa 2029.

 

Toiminnan aloitus: Kampus valmistuu arviolta elokuussa 2029. 

Bruttoneliöt: Kiinteistön koko tulee olemaan noin 13 400 brutto-m2. 

Toteutustapa: Kampus toteutetaan elinkaarihankkeena kilpailullisella neuvottelumenetelmällä.