Lahelan kampus

Tuusula rakentaa tulevina vuosina uusia päiväkoteja ja kouluja, jotta voimme tarjota terveelliset ja turvalliset tilat kasvulle, oppimiselle ja harrastamiselle. Iltaisin ja viikonloppuisin tilat muuntautuvat harrastamisen paikoiksi ja kuntalaisten yhteisiksi olohuoneiksi. 

Lahelan kampus mitoitetaan noin 900 oppilaalle (1.–9. vuosiluokat), noin 40 esiopetus- oppilaalle sekä 8-ryhmäiselle päiväkodille (mitoitus noin 170 lasta). Suunnitelmien mukaan Lahelan kampukseen yhdistyvät Vaunukankaan koulu ja päiväkoti sekä Ruotsinkylän koulu. Kampukselle on suunniteltu siirtyväksi myös osa Hyrylän yläkoulun oppilaista. Rakentaminen mahdollistaa osaltaan uuden palveluverkkosuunnitelman mukaisen koulu- ja päiväkotiverkon toteutumisen. 

Kampus toteutetaan elinkaarihankkeena kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Rakennuksen arvioitu laajuus ja kustannusarvio tarkentuvat hankesuunnitelman valmistuttua. Kampus valmistuu arviolta elokuussa 2029. 

 

Toiminnan aloitus: Kampus valmistuu arviolta elokuussa 2029. 

Bruttoneliöt: Kiinteistön koko tulee olemaan noin 13 500 brutto-m2. 

Toteutustapa: Kampus toteutetaan elinkaarihankkeena kilpailullisella neuvottelumenetelmällä.