• Uutta Tuusulaa tehdään yhdessä

  • Me teemme yhdessä uutta

Me rakennamme yhdessä uutta Tuusulaa!

Osallisuussivustolla voit kertoa mielipiteesi, osallistua alueellisten kehittämisverkostojen toimintaan ja tarttua toimeen hyvän lähiympäristön puolesta. Osallistuva budjetointi on yksi tapa osallistua ja vaikuttaa. Siinä pääset päättämään yhteisistä varoista. Vuodelle 2019 on jaettu 100 000 euroa Tuusulan yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden parantamiseksi. Seuraa toteutuvia ideoita osoitteessa https://osallistu.tuusula.fi/. Muita osallistumisen tapoja kehittämisverkostojen ja yhdistysten lisäksi on vapaaehtoistoiminta, asukasraadit, kyselyt ja erilaiset yhteiset hankkeet ja projektit. Älä epäröi ottaa yhteyttä ideasi kanssa, toteutetaan se yhdessä!