• Osallistuvan budjetoinnin äänestys 4.–31.1.2021

Me rakennamme yhdessä uutta Tuusulaa!

Osallisuussivustolla voit kertoa mielipiteesi, osallistua alueellisten kehittämisverkostojen toimintaan, varata yhteisötiloja ja tarttua toimeen hyvän lähiympäristön puolesta.

Vaikuta Tuusulan uudistuvan palveluverkon tilojen yhteiskäyttöön


Tuusula uudistaa lähivuosina palveluverkkoaan ja uudistuksen yhtenä tavoitteena on lisätä tilojen yhteiskäyttöä. Asukkailla, yhteisöillä ja yhdistyksillä on nyt mahdollisuus kertoa, miten uudistuvan palveluverkon tiloista saadaan kuntalaisille ja yhteisöille helposti saavutettavia kohtaamispaikkoja ja miten ne palvelisivat juuri sinun ja yhteisösi tarpeita.
Vaikuttaa voit vastaamalla kyselyyn. Kyselyssä voit tuoda esiin oman näkemyksesi tilojen yhteiskäytön nykytilasta. Lisäksi voit visioida millaisia tilojen tulisi olla tulevaisuudessa, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin asukkaiden ja yhteisöjen tarpeita ja toiveita. Halutessasi voit myös ilmoittautua mukaan tilojen yhteiskäytön suunnitteluun ja tuoda suunnitteluun käyttäjän näkökulman. Kyselyyn tulleita vastauksia voidaan syventää haastatteluin.
Kyselyyn voi vastata 5.4. asti. 

Yhdistys-, vertais- ja vapaaehtoistoiminta verkostoissa

Osallisuustyön äärellä

Seuraa Tuusulan osallisuustyötä blogissa! Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!