Huoltajille

Koulussamme on tavallisesti avoimien ovien politiikka eli kotiväki on lämpimästi tervetullut tutustumaan koulun arkeen ja opetukseen milloin vain. Tällä hetkellä koronavirustilanne kuitenkin rajoittaa ulkopuolisten vierailua koulullamme.


Koti ja koulu -yhteisö

Ruotsinkylän koulun yhteydessä on jo useiden vuosien ajan toiminut aktiivinen vanhempainyhteisö Ruotsinkylän Koti ja Koulu, jonka tarkoituksena on edistää oppilaiden, heidän vanhempiensa sekä koulun välistä yhteistoimintaa.

Koti ja Koulu -yhteisölle nimetään vuosittain edustajisto, jossa ovat edustajat jokaiselta luokalta. Edustajisto laatii toimintasuunnitelman koko lukuvuodelle, erilaisia tapahtumia pyritään saamaan tasaisesti koko toimintakaudelle. Ruotsinkylän koulun oppilaiden vanhemmat ovat yhteisön jäseniä, joten kaikki voivat tuoda ideoita ja ovat tervetulleita tulemaan toimintaan mukaan.

Koti ja koulu -yhteisön puheenjohtajana toimii Marika Noso.