Kiinteistötoimitukset ja tonttijaot

Yhteystiedot

toimitusinsinööri
Matti Karppi

maanmittausinsinööri
Jaana Rahkola

Suoritamme tontin ja yleisen alueen lohkomisia, rasitetoimituksia, tilusvaihtoja, kiinteistönmääritystoimituksia (mm. rajankäyntejä), teemme kiinteistörekisterinpitäjän päätöksiä ja ylläpidämme kiinteistörekisteriä sellaisilla asemakaava-alueilla, joilla edellytetään sitovaa tonttijakoa.

Alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa sekä asemakaava-alueilla, joilla ei edellytetä sitovaa tonttijakoa (ohjeellinen tonttijako), lohkomisia ja muita kiinteistötoimituksia suorittaa ja rekisteröi Maanmittauslaitos.


 

Tontin lohkominen ja muut toimitukset

Asemakaava-alueella, jolla edellytetään sitovaa tonttijakoa, rakentamiseen tarkoitetut kiinteistöt muodostetaan lohkomalla tontti. Tontit lohkotaan noudattaen voimassa olevaa tonttijakoa.

Tontin lohkominen tulee pääsääntöisesti vireille kirjaamisviranomaisen (Maanmittauslaitos) ilmoituksen määräalalle myönnetyn lainhuudon saapumisesta kiinteistörekisterinpitäjälle. Muussa tapauksessa tontin lohkomista on erikseen haettava kirjallisesti. Toimituksen vireilletulosta tontin rekisteröintiin kuluu yleensä aikaa 1-2 kuukautta. Esimerkkinä alle 2000 m²:n suuruisen omakotitontin lohkominen maksaa 1060 euroa, ks. hinnasto ylempänä.

Huomioi: Ota yhteyttä yllä olevin yhteystiedoin, niin selvitetään tarvittavat toimenpiteet yhdessä ennen virallisen hakemuksen laatimista.

  • Kiinteistötoimitushakemus (esim. tontin lohkominen, rasitetoimitus, tai kiinteistörekisterinpitäjän päätös kuten kiinteistön laadunmuutos sitovan tonttijaon asemakaava-alueella).

Lohkominen asemakaava-alueen ulkopuolella ja eräissä tapauksissa asemakaava-alueella saattaa edellyttää kunnan suostumusta lohkomiseen. Lisätietoja yllä olevin yhteystiedoin.

Eräin edellytyksin tila voidaan muuttaa tontiksi ilman lohkomistoimitusta kiinteistön laadunmuutoksella tai esim. tietyssä tonttijaon muutostapauksessa kiinteistön tunnusmuutoksella, mitkä ovat kiinteistörekisterinpitäjän päätöksiä ja niihin sovelletaan tontin lohkomishakemusta. Lisätietoja yllä olevin yhteystiedoin.


 

Tonttijako 

Tonttijako on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus ja kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Tonttijaosta määrätään asemakaavassa.

Tonttijako on asemakaavassa esitetyn rakennuskorttelin yksityiskohtainen jakosuunnitelma. Tonttijakoa ja sen muutosta laadittaessa on kuultava jakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita. Lisätietoja yllä olevin yhteystiedoin.

Huomioi: Ota yhteyttä yllä olevin yhteystiedoin, niin selvitetään tarvittavat toimenpiteet yhdessä ennen virallisen hakemuksen laatimista.

  Tonttijakokartta

Nähtävillä olevat tonttijaot 

  • Ei tällä hetkellä nähtävillä olevia tonttijakoja.

 

Tonttijaot ovat nähtävillä pdf-tiedostona tällä sivulla.

Tonttijakoja on myös mahdollista käydä katsomassa asiakastietokoneelta kunnan asiakaspalvelupisteessä TuusInfossa.