Kiinteistötoimitukset

Yhteystiedot

toimitusinsinööri Antti Reijonen 

Suoritamme tontin ja yleisen alueen lohkomisia, rasitetoimituksia, tilusvaihtoja, kiinteistönmääritystoimituksia (rajankäyntejä) ja ylläpidämme kiinteistörekisteriä sellaisilla asemakaava-alueilla, joilla edellytetään sitovaa tonttijakoa.

Kiinteistötoimitusmaksutaksa


Alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa ja asemakaava-alueilla, joilla ei edellytetä sitovaa tonttijakoa (ohjeellinen tonttijako), lohkomisia ja muita kiinteistötoimituksia suorittaa ja rekisteröi Maanmittauslaitos.


 

Tontin lohkominen

Asemakaava-alueella, jolla edellytetään sitovaa tonttijakoa, rakentamiseen tarkoitetut kiinteistöt muodostetaan lohkomalla tontti. Tontit lohkotaan noudattaen voimassa olevaa tonttijakoa.
Tontin lohkominen tulee pääsääntöisesti vireille kirjaamisviranomaisen, Maanmittauslaitoksen, ilmoituksen määräalalle myönnetyn lainhuudon saapumisesta kiinteistörekisterin pitäjälle. Muussa tapauksessa tontin lohkomista on erikseen haettava kirjallisesti.
Toimituksen vireille tulosta tontin rekisteröintiin kuluu yleensä aikaa 1-2 kuukautta. Alle 2000 m²:n suuruisen omakotitontin lohkominen maksaa 1008,- euroa.

Hakemus tontin lohkomiseksi (sitova tonttijako).

Lohkominen asemakaava-alueen ulkopuolella ja eräissä tapauksissa asemakaava-alueella saattaa edellyttää kunnan suostumusta lohkomiseen. Lisätietoja saa toimitusinsinööriltä.
Lohkomislupa-anomus


 

Tonttijako 

Tonttijako on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus ja kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Tonttijaosta määrätään asemakaavassa.

Tonttijako on asemakaavassa esitetyn rakennuskorttelin yksityiskohtainen jakosuunnitelma. Tonttijakoa ja sen muutosta laadittaessa on kuultava jakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

 
Hakemus tonttijaon muuttamisesta  

  Tonttijakokartta

Nähtävillä olevat tonttijaot

Ei nähtävillä olevia tonttijakoja.

 

--- 

Tonttijaot ovat nähtävillä pdf-tiedostona tällä sivulla.

Tonttijakoja on myös mahdollista käydä katsomassa sähköisesti näyttöpäätteeltä TuusInfossa osoitteessa Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula.

TuusInfo sijaitsee pääkirjaston rakennuksessa entisen Matkahuollon Hyry-Baarin tiloissa. TuusInfon aukioloajat.