• Joustava perusopetus

Joustava perusopetus eli JOPO®

Jokelan ja Kellokosken alueen Joustavan perusopetuksen luokka (JOPO) toimii Jokelan yläkoulun yhteydessä. JOPO-luokalla olevat ovat peruskoulun 9.-luokkalaisia ja he opiskelevat luokalla peruskoulun päättymiseen asti. Ryhmän suuruus on n. kymmenen oppilasta.

JOPO-toiminnan tarkoituksena on lisätä oppilaiden opiskelumotivaatiota ja selkeyttää tavoitteita jatko-opintojen suhteen. JOPO-luokan työskentelyssä käytetään joustavia toimintatapoja ja opetusmenetelmiä, joissa huomioidaan oppilaan yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne. Opetus tapahtuu luokkaopetuksena koulussa sekä työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna. Oppimisympäristöjä voivat olla mm. erilaiset leirikoulut, opinto- ja työpaikkakäynnit sekä koulutuskokeilut.

Eri oppiaineiden opettamisesta vastaavat aineenopettajat. Joustavan perusopetuksen ryhmässä toimivat oppilaiden tukena luokanvalvoja ja nuorisotyötekijä. JOPO-luokalle valitaan oppilaat hakemusten ja haastatteluiden perusteella maalis-huhtikuun aikana.

Lisätietoja: Laura Kullaa 040-3144068

Jopohakemus