TEPPO eli työelämäpainotteinen opetus

Jokelan yläasteella on aloitettu työelämäpainotteinen perusopetus eli TEPPO elokuussa 2023. TEPPO-ohjelmassa opiskelee 8. ja 9. luokkien oppilaita. Työelämäpainotteinen perusopetus on yksi tehostetun oppilaanohjauksen malli, jossa vuorottelevat työssäoppimisjaksot ja opiskelu koululla omassa luokassa. 

TEPPO-toiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista, työelämätaitoja ja  -tuntemusta sekä urasuunnitteluvalmiuksia ja päätöksentekotaitoja. Lukuvuoden 2023-2024 aikana työelämäpainotteiseen perusopetukseen sisältyy TEPPO-valinnaisaineen tunnit, yksilöohjausta, viisi TET-harjoittelujaksoa (kestoltaan 1-2 viikkoa) sekä mahdollisuus tutustumisviikkoon toisen asteen opintoihin. 

TEPPO-ohjelmaan voivat hakea 7. ja 8. luokkalaiset. Oppilaat valitaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella.