Huoltajien toiminta

Toiminta-ajatuksena on rakentaa Vaunukankaan päiväkodin perheille turvaverkosto, joka olisi tukemassa lasten kasvua ja kehitystä eri ikävaiheissa omalla asuinalueella.

Vanhempainkerho on päiväkodin lasten perheiden omasta tarpeesta ja aktiivisuudesta liikkeelle lähtenyt kerho. Mielestämme on tärkeää tutustuttaa perheitä toisiinsa, ja luoda yhteistyötä lasten kavereiden perheiden välille. Lisäksi tavoitteenamme on mukavan toiminnan ohella kerätä varoja lastemme hyvinvoinnin tueksi. Järjestämiemme tapahtumien avulla päiväkotia on avustettu mm. retkien ja teatteriesitysten kustannuksissa sekä hankkimalla leluja ja pelejä lasten käyttöön.

Huoltajat vastaava kerhon toiminnasta ja se on täysin vapaaehtoista toimintaa, jokainen voi osallistua omista lähtökohdistaan toimintaan. Kokoonnumme muutaman kerran vuodessa. Kaikki huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita toimintaan. Lisätietoja vanhempainkerhosta saat Hetta Innala etunimi.sukunimi@gmail.com

Vanhempainkerhon toimintaan voi myös tutustua liittymällä Facebook- ryhmään: Vaunukankaan päikyn vanhempainkerho


Toimintavuoden 2022-2023 ensimmäinen kokoontuminen on 13.9 klo 17.30 päiväkodilla. Tervetuloa mukaan!