Kotitalouksien jätehuolto

Tuusula on jaettu viiteen jätteenkuljetusalueeseen. Jätteenkuljetuksia suorittaa kaikilla alueilla Lassila & Tikanoja Oyj

Jätehuoltoon liittyvän asiaskaspalvelun hoitaa Kiertokapula Oy

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy tarjoaa kuluttajille 1.1.2016 alkaen Rinki-ekopisteverkoston pakkausten keräykseen ja lasipakkausjätteen kierrätykseen. Vastuu pakkauslasista ja -metallista sekä sen keräysjärjestelmästä siirtyi jätelain muutoksen myötä tuottajayhteisö RINKI Oy:lle. RINKI Oy on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö.


Ohjeita ja tiedotteita: 

Kiertokapulan jäteneuvontaa kotitalouksille

Kiertokapulan tiedotteita

Rinki Oy:n pakkausten lajitteluohjeet kotitalouksille