Muodoltaan uusi opetussuunnitelma poikkeaa aiemmista siten, että se on tehty sähköisesti käytettäväksi. Internet-pohjainen käyttöliittymä tuo lisäarvoa paperiversioon nähden. Se sisältää muun muassa linkkejä, jotka johtavat esimerkiksi toisaalle opetussuunnitelmassa sekä koulukohtaisiin tai kunnallisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin. Opetussuunnitelman kuntakohtaiset liitteet löytyvät kootusti tämän sivun alareunasta, ja koulukohtaiset liitteet on tallennettu koulujen omille nettisivuille.

 

Tuusulan OPS2016

 

Klemetskog skola läroplan

 

 
 

 

Mikäli kuitenkin tarvitset tulostettavan version opetussuunnitelmasta, niin se onnistuu alla olevia linkkejä klikkaamalla. Tulostettava opetussuunnitelma on jaettu viiteen osaan: koko opetussuunnitelma, yleinen osio, luokat 1-2, luokat 3-6 ja luokat 7-9. Opetussuunnitelmassa on yli 700 sivua, joten tulostamisen tarpeellisuutta kannattaa harkita.

Huomaathan, että laitekohtaisesti ladattuna tulostusversiot toimivat parhaiten (esim. sisällysluettelo). Tulostusversion oma sivunumerointi täsmää sisällysluettelon kanssa (ei pdf -lukijan).

 

Koko opetussuunitelma

 

Yleinen osio

 

Luokat 1-2

 

Luokat 3-6

 

Luokat 7-9

 

Opsin 2016 kuntakohtaiset liitteet

(Linkit ohjaavat tarkastelemaan liitteitä selaimella (uusi välilehti). Halutessaan liitteen voi ladata omalle laitteelle selaimen oikeasta yläkulmasta löytyvällä "lataa"-toiminnolla.)

 

Arviointi lukuvuoden aikana

Iltapäivätoiminnan suunnitelma

Islamin ops

Kalliomaan koulu - sairaalaopetus
Käsityön kaikille yhteiset sisällöt 

Katolisen uskonnon ops

Kieliohjelma

Klemetskogin koulun ruotsinkielinen ops-liite

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripolku

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelma

Liikuntapainotteisen opetuksen suunnitelma

Musiikkipainotteisen opetuksen suunnitelma

Oman äidinkielen opetuksen suunnitelma

Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma
Pedagogisen tuen ja oppilashuollon käsikirja

Toiminta-alueittaisen opetuksen suunnitelma

Tuntijako

TVT-toimenpideohjelma

Valmistavan opetuksen suunnitelma

Yrittäjyyskasvatusohjelma