Tilinpäätös ja osavuosikatsaus

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden sekä talouden ja toiminnan toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Kunnan johtoryhmä ja kunnanhallitus seuraavat taloutta ja tilinpäätösennustetta myös kuukausittain kuukausiraportin avulla. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan tammi-huhtikuun väliseltä ajalta ja toinen osavuosikatsaus tammi-elokuun väliseltä ajalta. Tilinpäätös kokoaa koko vuoden seurantatiedot. Osavuosikatsaukset ja tilinpäätös käsitellään lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Tarvittaessa luottamuselimet voivat tehdä muutoksia talousarvioon osavuosikatsausten yhteydessä.

Tutustu Tuusulan osavuosikatsauksiin ja tilinpäätökseen!

 

Kuukausiraportit

 

 

Osavuosikatsaukset

 

Tilinpäätökset

 Arviointikertomukset