Tilinpäätös ja talouden seuranta

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden sekä talouden ja toiminnan toteutumista seurataan säännöllisesti eri toimielimissä. Kunnan johtoryhmä ja kunnanhallitus seuraavat taloutta ja tilinpäätösennustetta kuukausittain kuukausiraportin avulla. Kuukausiraporttia laajemmat neljännesvuosikatsaukset laaditaan maalis- ja syyskuun tietoihin pohjautuen. Lisäksi kesäkuussa laaditaan myös laajempi puolivuosikatsaus. Tilinpäätös kokoaa koko vuoden seurantatiedot. Neljännesvuosi- ja puolivuosikatsaukset ja tilinpäätös käsitellään lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Valtuusto voi tehdä muutoksia talousarvioon neljännesvuosi- ja puolivuosikatsausten yhteydessä tai erikseen valtuuston kokousten yhteydessä.

Tutustu Tuusulan katsauksiin sekä tilinpäätökseen!

 

Kuukausikatsaukset

 

 

Osavuosi-, neljännesvuosi- ja puolivuosikatsaukset

 

Tilinpäätökset

 Arviointikertomukset