Tilinpäätös ja neljännesvuosikatsaus

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden sekä talouden ja toiminnan toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Kunnan johtoryhmä ja kunnanhallitus seuraavat taloutta ja tilinpäätösennustetta myös kuukausittain kuukausiraportin avulla. Ensimmäinen neljännesvuosikatsaus laaditaan tammi-maaliskuun väliseltä ajalta, lisäksi neljännesvuosikatsaukset laaditaan kesä- ja syyskuussa. Tilinpäätös kokoaa koko vuoden seurantatiedot. Neljännesvuosikatsaukset ja tilinpäätös käsitellään lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Valtuusto voi tehdä muutoksia talousarvioon neljännesvuosikatsausten yhteydessä tai erikseen valtuuston kokousten yhteydessä.

Tutustu Tuusulan neljännesvuosikatsauksiin sekä tilinpäätökseen!

 

Kuukausikatsaukset

 

 

Osavuosi- ja neljännesvuosikatsaukset

 

Tilinpäätökset

 Arviointikertomukset