Millaista kansainvälisyyttä?

 

 

Tuusulan kunnan strategiassa on linjattu, että kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä.

Sivistyksen toimialueella kansainvälistyminen tarkoittaa ensisijaisesti lasten ja nuorten kasvattamista siten, että heillä on tietoja, taitoja ja tahtoa toimia globaalistuvassa maailmassa. Laaja-alaisessa arvo- ja asennekasvatuksessa on kysymys siitä, että haluamme rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa

Kansainvälistymisen yksi osa-alue on rakentaa aktiivisia yhteyksiä muihin maihin, esimerkiksi kouluihin. Tällaista verkostoitumista toteutamme sekä toimivin verkkoyhteyksin että vastavuoroisina matkoina mm. pohjoismaisiin ja pohjoiseurooppalaisiin ystävyyskuntiimme. Ystävyyskuntatoimintaamme voitte tutustua tarkemmin täällä.

Vastaanotamme myös kansainvälisiä vierailijaryhmiä, ja tätä toimintaa koordinoimme EDUPacksien kautta. EDUPacksit tarkoittavat sitä, että vierailijaryhmät voivat valita, millaiseen toimintaan haluavat tutustua päiväkodeissa, kouluissa ja lukioissa. EDUPacksit ovat maksullisia, ja tuotto ohjataan ryhmiä vastaanottavien yksiköiden käyttöön.

Kielten ja kulttuurien kirjo lisääntyy väestökehityksen myötä. Tuusulassakin on päiväkotien lapsilla, koulujen oppilailla ja opiskelijoilla kotikielinä useita kymmeniä eri kieliä. Siksi kielistä ja kulttuureista tietoiseksi tuleminen ja kielitietoinen kasvatus ja opetus ovat meille tärkeitä kehittämiskohteita lähivuosina.

Kielten opiskelu on tärkeä tulevaisuustaito, joten olemme kasvattaneet koulujen valinnaisena kielena opiskeltavien kielten valikoimaa viime vuosina. A1.kielen opiskelu alkaa jo ensimmäiseltä vuosiluokalta, ja 4. luokalta lähtien on mahdollisuus valita lisää kieltenopiskelua. Kielivalikoimaamme voitte tutustua tarkemmin täältä.