Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala

Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala koostuu kuudesta tulosalueesta:

  • rakennusvalvonnasta
  • yhdyskuntatekniikasta
  • tilakeskuksesta
  • hallinto- ja asiakaspalvelusta
  • kuntasuunnittelusta ja
  • kuntakehityksestä.

Kaavoituksesta ja maankäytöstä Tuusulassa päättää kuntakehityslautakunta ja teknisestä infrastruktuurista tekninen lautakunta. Kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaosto toimii rakennusvalvontaviranomaisena.

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialaa johtaa kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen.