• Tunnelmointia Tuusulanjärven rannalla

  • Retkeilyä Fjällbossa

Metsät

Viherpalvelut vastaa kunnan omistamien talousmetsien (noin 1100 ha) sekä puistometsien (noin 393 ha) hoidosta. Hakkuissa ja hoidossa noudatetaan laadittujen metsäsuunnitelmien ohjeita. Metsäsuunnitelmat laaditaan 10 vuodeksi kerrallaan erikseen talous- ja puistometsille. 

Asemakaava-alueella sijaitsevilla metsäalueilla, eli virkistysmetsissä, painotetaan maisema-arvoja ja kehitetään virkistyskäyttömahdollisuuksia. Suunnitelmassa vältetään avohakkuita sekä kauniiden viljelynäkymien metsittämistä. Talousmetsiä hoidetaan silmälläpitäen puuston kasvua ja tavoitteena on usein taloudellinen tuotto. 

Jokelan metsät ovat monipuolisia ja kauniita.

Jokelan Temmonmäen suolammet kevätauringossa. Metsälampia halkoo vastavalmistunut ja mielenkiintoinen maastopyöräreitti. Kaikki Tuusulan kunnan omistamat metsäalueet löydät karttapalvelusta.

Kaipaatko lisätietoja?

Lisätietoja saat lähettämällä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen puutarhuri@tuusula.fi.