Oppilashuolto Kirkonkylän koulussa

Oppilashuoltotyö laajassa merkityksessään tarkoittaa kaikkea koulupäivää ja opiskelun arkea tukevaa toimintaa, jota ovat mm. taksikyydit, terveyden- ja sairaudenhoito, ruokailu, siivous, kiinteistönhuolto, erityisopetus, tukipalvelut, opetuksen järjestäminen sekä oppilaiden ja työyhteisön osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen.

Oppilashuoltotyön keskiössä toimii OHR eli oppilashuoltoryhmä, joka on moniammatillinen työryhmä. Oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana toimii rehtori. OHR:n toimintaan Kirkonkylän koulussa osallistuvat rehtori, laaja-alainen erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja sen luokan opettaja, jonka luokan tai oppilaan asioita käsitellään. Kaikki luokat käydään läpi kerran vuodessa Oppilashuoltoryhmässä luokanopettajien kanssa. Myös vanhemmat ovat tervetulleita keskustelemaan oman lapsensa asioista OHR:ään. Keskusteluaika sovitaan erikseen.

Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on tukea laadukkaan perusopetuksen ja hyvän koulupäivän toteutumista, kasvua- ja kehitystä edistävää toimintakulttuuria sekä järjestää ja antaa oppilaille koulunkäyntiin liittyvää tukea silloin kun sitä tarvitaan.

Yhteystiedot löydät kohdasta Yhteystiedot -> Oppilashuolto