Yksityistiet

Yksityistie_NahkelaM_edited-1

Ajankohtaista tietoa ja kattavaa neuvontaa yksityisteihin liittyen saa Suomen Tieyhdistykseltä. Yhdistyksen verkkosivuilta löytyvät mm. valtakunnalliset yksityistieasioiden neuvontapuhelinnumerot (yhdistyksen jäseniä ja ei-jäseniä palvellaan eri numeroissa), https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/

Esimerkiksi uutta yksityistietä tai ennestään olevan tien leventämistä tai siirtämistä koskevat yksityistietoimitukset suorittaa Maanmittauslaitos.

Tiekuntien kokousten tai niiden toimielinten (toimitsijamies tai hoitokunta) tekemiin päätöksiin löytyy muutoksenhakuvaihtoehtoja alempana sivulla kohdassa Yksityistielaki.

Kunta avustaa hakemuksesta tiekuntien tienpitoa vuosittain talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Kunnossapitoavustukset haetaan kuntakehityksen ja tekniikan toimialalta vuosittain alkuvuodesta. Avustuspäätökset tekee tekninen lautakunta. Kunnan avustuksien piirissä on yli 100 tiekuntaa ja tiestöä noin 170 kilometriä.

Tiekuntien velvollisuus on ylläpitää yhteystietojaan Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja ilmoittaa tiestöä koskevia tietoja valtakunnalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään eli Digiroad-palveluun. Tiekuntien tulee myös ilmoittaa tietyistä tekemistään päätöksistä Maanmittauslaitokselle, joka kirjaa ne kiinteistötietojärjestelmään. Näiden tietojen päivittämisestä ja päätösten ilmoittamisesta löytyy tietoa alempana tällä sivulla.

• Yksityistieasiat yleisesti: maanmittausinsinööri Matti Karppi
• Tiesuolaus ja tiehöyläys: kunnossapidon esimies Antti Kyynäräinen
• Liikennemerkit ja muut liikenteenohjauslaitteet,
  kunnan TLL 71 § mukainen suostumus: liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso
• Kunnossapidon avustukset: TuusInfo
• Maanmittauslaitos: https://www.maanmittauslaitos.fi/


Kunnan avustusten hakuohjeet ja lomakkeet

Tuusulan kunta avustaa vuosittain hakemuksesta Tuusulan yksityisteiden tienhoitokuntien tienpitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. 
 

Tuusulan kunnan vuoden 2020 yksityistieavustukset ovat haettavissa 2.3.2020 mennessä

 
Vuonna 2020 määräraha on 99 500 euroa. Kunta voi avustaa vain järjestynyttä tiekuntaa. Yksityisteiden kunnossapitoavustuspäätökset tekee Tekninen lautakunta ja ne maksetaan kuluvan vuoden kesäkuussa. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.  
 
Vuoden 2020 yksityistieavustusten hakuaika päättyy maanantaina 2.3.2020 klo 16.00. 
 
Hakemukset toimitetaan joko sähköisesti osoitteeseen tuusinfo@tuusula.fi, kirjallisesti osoitteeseen TuusInfo, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula tai käymällä TuusInfon toimipisteessä Autoasemankatu 2, Hyrylän pääkirjaston talo. 
 
Sähköpostin osoitekenttään/kuoreen merkintä: "Yksityistieavustushakemus 2020". 
 
Vuoden 2020 hakulomakkeet ja ohjeet löytyvät Tuusulan kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.tuusula.fi/yksityistiet tai lomakkeet voi noutaa TuusInfosta TuusInfon aukioloaikoina.
 
Huomioitavaa:
  • Kunta voi avustaa vain järjestynyttä tiekuntaa.
  • Tiekunta voi jättää avustushakemuksen vain, mikäli tiekunnan yhteystiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä ilmoitettavat tiestöä koskevat tiedot valtakunnallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä eli Digiroad-palvelussa ovat ajan tasalla. Tietojen päivittämisestä löytyy tietoa alempana tällä sivulla. 
  • Jos tiekunnan käyttöoikeusyksikkötunnus (valtakunnallisessa kiinteistörekisterissä) ei ole tiedossa, sen saa Maanmittauslaitokselta.
 
Linkit:
 

Yksityistielaki

Nykyinen yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Sen löydät Finlex-palvelusta seuraavan linkin kautta: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560
 
Lakiin tulee tutustua olipa sitten tieosakas, tiekunnan toimielimen jäsen tai vain satunnainen yksityistien käyttäjä!
 
Suomen Tieyhdistys ry julkaisee yksityistieasioiden tiedotuslehteään "Yksityistieuutiset", jonka eräässä numerossa kerrotaan mm. vuonna 2019 voimaan tulleesta yksityistielaista, numeroa pääsee lukemaan tästä: Yksityistieuutiset 2019 selailuversio / pdf,koko 3,0 Mt. Erityisesti suositellaan tutustumaan sivun 4 artikkeliin "Yksityistielaki pähkinänkuoressa." 

Yksityisteiden tiedot yksityistierekisterissä ja Digiroad-palvelussa sekä tiekunnan päätösten ilmoittaminen kiinteistötietojärjestelmään

Tiekuntien tulee ylläpitää yhteystietojaan valtakunnallisessa yksityistierekisterissä, jota hallinnoi Maanmittauslaitos. Lisäksi yksityisteiden tiekuntien/tieosakkaiden tulee ilmoittaa tiestöään koskevia tietoja valtakunnalliseen Digiroad-palveluun, jota hallinnoi Väylävirasto. Lisäksi tiekuntien tulee ilmoittaa tietyistä tekemistään päätöksistä, jotka tulevat voimaan vasta, kun Maanmittauslaitos on rekisteröinyt ne kiinteistötietojärjestelmään.
 
  • Tiekunnan yhteystietojen päivittäminen Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin:
 
  • Yksityisteiden tiestön tietojen ilmoittaminen Digiroadiin:
 
  • Tiekuntien tulee ilmoittaa päätöksistään Maanmittauslaitokselle, kun päätös koskee tiekunnan sääntöjen vahvistamista tai kumoamista, tai tiekunnan perustamista, yhdistämistä, liittämistä, jakamista tai lakkauttamista. Tällainen tiekunnan päätös tulee voimaan, kun se on merkitty kiinteistotietojärjestelmään. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on tiekunnalla. Ilmoitusta tehtäessä tiekunnan kokouksen päätöksen on oltava lainvoimainen (valitusaika 3 kk). Maanmittauslaitos ilmoittaa tiekunnalle, kun merkintä on tehty. Ilmoituksen tekeminen Maanmittauslaitokselle:

Tuusulan kunta tieosakkaana

Kunnan laskutus tieosakkaana
 
Tuusulan kuntaa tieosakkaan roolissa koskevat tiemaksujen maksuosoitukset tulee lähettää kunnan yleisin laskutustiedoin, jotka löydät täältä: Tuusulan kunnan laskutusosoite
 
Laskun tietoihin tulee lisätä tilaajaviite 1830295, jotta lasku ohjautuu oikein käsittelyssä.