Yksityistiet

Yksityistie Nahkelassa

 

Ajankohtaista 19.1.2024:

  • Tuusulan kunnan vuoden 2024 yksityistieavustukset ovat haettavissa 1.2. - 2.4.2024 sähköisesti, ks. erillinen osio alla tällä sivulla.
  • Suomen Tieyhdistyksen julkaisema vuosittainen ajankohtaislehti Yksityistieuutiset on ilmestynyt ja vuoden 2024 numeron pääset lukemaan pdf-muodossa tästä: Yksityistieuutiset 2024

Ajankohtaista 2.6.2023: Maanmittauslaitos on päivittänyt Yksityistien tieyksiköinti -oppaan, joka on saatavissa pdf-muodossa MML:n verkkosivuilla: Yksityistien tieyksiköinti (MML)

Ajankohtaista 1.10.2022: Tiekunnan laskuttaessa Tuusulan kuntaa tieosakkaana, tulee huomioida, että kunta on siirtynyt 1.10.2022 vastaanottamaan pelkästään verkko-ostolaskuja. Kunta yksityistien tieosakkaana: ks. sivun viimeinen osio laskutustietoineen.

 


 

Yleistä

Ajankohtaista tietoa ja kattavaa neuvontaa yksityisteihin liittyen saa Suomen Tieyhdistykseltä. Yhdistyksen verkkosivuilta löytyvät mm. valtakunnalliset yksityistieasioiden neuvontapuhelinnumerot (yhdistyksen jäseniä ja ei-jäseniä palvellaan eri numeroissa), https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/

Esimerkiksi uutta yksityistietä tai ennestään olevan tien leventämistä tai siirtämistä koskevat yksityistietoimitukset suorittaa Maanmittauslaitos.

Tiekuntien kokousten tai niiden toimielinten (toimitsijamies tai hoitokunta) tekemiin päätöksiin löytyy muutoksenhakuvaihtoehtoja alempana sivulla kohdassa Yksityistielaki.

Kunta avustaa hakemuksesta järjestäytyneiden tiekuntien tienpitoa vuosittain talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Kunnossapitoavustukset haetaan kasvun ja ympäristön toimialalta vuosittain alkuvuodesta. Avustuspäätökset tekee tekninen lautakunta. Kunnan avustuksien piirissä on yli 100 tiekuntaa ja tiestöä noin 170 kilometriä.

Tiekuntien velvollisuus on ylläpitää yhteystietojaan Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja ilmoittaa tiestöä koskevia tietoja valtakunnalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään eli Digiroad-palveluun. Tiekuntien tulee myös ilmoittaa tietyistä tekemistään päätöksistä Maanmittauslaitokselle, joka kirjaa ne kiinteistötietojärjestelmään. Näiden tietojen päivittämisestä ja päätösten ilmoittamisesta löytyy tietoa alempana tällä sivulla.

• Kunta yksityistien tieosakkaana: ks. sivun viimeinen osio.
• Yksityistieasiat yleisesti: maanmittausinsinööri Jaana Rahkola tai toimitusinsinööri Matti Karppi
• Tiesuolaus ja tiehöyläys: kunnossapidon esimies Antti Kyynäräinen
• Liikennemerkit ja muut liikenteenohjauslaitteet,
  kunnan TLL 71 § mukainen suostumus: liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso
• Kunnossapidon avustukset: TuusInfo
• Maanmittauslaitos: https://www.maanmittauslaitos.fi/

 


Kunnan kunnossapitoavustusten hakuohjeet ja sähköinen lomake

Tuusulan kunta avustaa vuosittain hakemuksesta Tuusulan järjestäytyneiden yksityisteiden tiekuntien tienpitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. 
 
Tuusulan kunnan vuoden 2024 yksityistieavustukset ovat haettavissa 1.2. - 2.4.2024 sähköisesti.
 
Kunta voi avustaa vain järjestäytynyttä tiekuntaa. Yksityisteiden kunnossapitoavustuspäätökset tekee tekninen lautakunta ja ne maksetaan kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.  
 
Kunnossapitoavustuslomakkeet täytetään sähköisesti. Paperisia avustuslomakkeita ei enää oteta vastaan. Avustushakemukset tehdään sähköisesti kunnan verkkosivuilla tai TuusInfon asiakastietokoneella. TuusInfon henkilökunta auttaa tarvittaessa tietokoneen käytössä ja hakemuksen täytössä.
 
Huomioitavaa:
  • Kunta voi avustaa vain järjestäytynyttä tiekuntaa.
  • Tiekunta voi jättää avustushakemuksen vain, mikäli tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä ilmoitettavat tiestöä koskevat tiedot valtakunnallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä eli Digiroad-palvelussa. Tietojen päivittämisestä löytyy tietoa alempana tällä sivulla. 
  • Jos tiekunnan käyttöoikeusyksikkötunnus (valtakunnallisessa kiinteistötietojärjestelmässä) ei ole tiedossa, sen saa Maanmittauslaitokselta.
Linkit:

Yksityistielaki

Nykyinen yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Sen löydät Finlex-palvelusta seuraavan linkin kautta: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560
 
Lakiin tulee tutustua olipa sitten tieosakas, tiekunnan toimielimen jäsen tai vain satunnainen yksityistien käyttäjä!
 
Suomen Tieyhdistys ry julkaisee yksityistieasioiden tiedotuslehteään "Yksityistieuutiset", jonka vuoden 2019 julkaisussa kerrotaan mm. vuonna 2019 voimaan tulleesta yksityistielaista, numeroa pääsee lukemaan pdf-muodossa tästä: Yksityistieuutiset 2019 (3,0 Mt) Erityisesti suositellaan tutustumaan sivun 4 artikkeliin "Yksityistielaki pähkinänkuoressa." 

Yksityisteiden tiedot yksityistierekisterissä ja Digiroad-palvelussa sekä tiekunnan päätösten ilmoittaminen kiinteistötietojärjestelmään

Tiekuntien tulee ylläpitää yhteystietojaan valtakunnallisessa yksityistierekisterissä, jota hallinnoi Maanmittauslaitos. Lisäksi yksityisteiden tiekuntien/tieosakkaiden tulee ilmoittaa tiestöään koskevia tietoja valtakunnalliseen Digiroad-palveluun, jota hallinnoi Väylävirasto. Lisäksi tiekuntien tulee ilmoittaa tietyistä tekemistään päätöksistä, jotka tulevat voimaan vasta, kun Maanmittauslaitos on rekisteröinyt ne kiinteistötietojärjestelmään.
 
  • Tiekunnan yhteystietojen päivittäminen Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin:
 
  • Yksityisteiden tiestön tietojen ilmoittaminen Digiroadiin:
 
  • Tiekuntien tulee ilmoittaa päätöksistään Maanmittauslaitokselle, kun päätös koskee tiekunnan sääntöjen vahvistamista tai kumoamista, tai tiekunnan perustamista, yhdistämistä, liittämistä, jakamista tai lakkauttamista. Tällainen tiekunnan päätös tulee voimaan, kun se on merkitty kiinteistotietojärjestelmään. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on tiekunnalla. Ilmoitusta tehtäessä tiekunnan kokouksen päätöksen on oltava lainvoimainen (valitusaika 3 kk). Maanmittauslaitos ilmoittaa tiekunnalle, kun merkintä on tehty. Ilmoituksen tekeminen Maanmittauslaitokselle:

Tuusulan kunta tieosakkaana

Kunnan laskutus tieosakkaana
 
Tuusulan kuntaa tieosakkaan roolissa koskevat tiemaksujen maksuosoitukset tulee lähettää kunnan yleisin laskutustiedoin, jotka löydät täältä: Tuusulan kunnan laskutusosoite
 
Laskun tietoihin tulee lisätä tilaajaviite 1830295, jotta lasku ohjautuu oikein käsittelyssä.
 
Kunnan muu tiedottaminen tieosakkaana
 
Tuusulan kuntaa tieosakkaan roolissa edustaa maankäyttöpäällikkö, joka vastaa kunnan maaomaisuudesta. Yhteydenotot ja kuntaa tieosakkaana koskevat kokouskutsut jne. voi osoittaa maankäytön yksikköön (postios. Tuusulan kunta/Maankäyttö, PL 60, 04301 Tuusula) ja tarvittaessa suoraan yksityistieasioiden yhteyshenkilönä toimivalle maanmittausinsinööri Jaana Rahkolalle tai toimitusinsinööri Matti Karpille.