Katu- ja liikennevalot

Kunnan katuvalaistuksen ja liikennevalojen urakoitsijat kilpailutetaan 4 vuoden välein. Katuvalojen hoidosta huolehtii Eltel Networks Oy ja liikennevalojen hoidosta Swarco Oy.

Luistelukenttien, ulkoilureittien ja kuntoratojen valojen huolto ei kuulu katuvalojen huoltourakkaan. Niitä koskevat vikailmoitukset tulee lähettää Tuusinfoon. Lisätietoja asiasta löydätte kunnan sivujen ulkojäät ja pallokentät osiosta.

Valojen kytkeytyminen päälle ja pois tapahtuu valoisuusanturin kautta (hämäräkytkin). Mikäli valot palavat päivällä kyseessä on lähes aina käynnissä olevat huoltotyöt.

Katuvaloja huolletaan 8 viikon välein, yksittäisiä sammuneita katuvaloja ei lähdetä korjaamaan huoltokierroksen ulkopuolella. 

Valaistuksen kunnossapitoon kuuluu:

  • rikkinäisten valojen korjaus
  • puiden raivaus valaisimien ympäriltä

Vikailmoitukset

Liikennevaloviat:

Katuvaloviat

Huom! Ilmoituksessa tulee mainita kunta, jonka alueella ilmoituksen kohde sijaitsee, katuosoite sekä vian laatu.

Kesäajan katuvalaistus

Tekninen lautakunta on päättänyt 15.5.2018 kokouksessa, että katuvalot pidetään jatkossa turvallisuussyistä päällä myös kesällä hämärän ja pimeän aikana.