Iltapäivätoiminnan järjestäminen, tavoitteet ja sisältö

Toiminnan järjestäminen

Iltapäivätoiminta alkaa koululla, jos toimintaan ilmoittautuu vähintään 13 lasta. Mikäli lapsen omalle koululle ei toimintaa synny, tarjotaan paikkaa sellaisesta koulusta, missä paikkoja on. Tällöin huoltajat järjestävät itse lapselleen kuljetuksen ja vastaavat itse kuljetuskustannuksista.

Iltapäiväkerhot toimivat koulupäivien kanssa samaan aikaan. Ei lauantaisin eikä koulujen loma-aikana.

Lukuvuosi 2017-2018

Toimintaa järjestetään klo 12.00-16.00 välisenä aikana (hinta 105 €/kk). Hyökkälän, Klemetskogin ja Mikkolan koulun oppilaille on tarjolla myös pidempi toiminta-aika klo 12.00-16.30 (hinta 125 €/kk).

Lue lisää

Tuusulan kunnan iltapäivätoiminnan maksuista
Iltapäivätoiminta Opetushallituksen sivuilla

Toiminnan tavoitteet ja sisältö

Koululaisten iltapäivätoiminta on lasten vapaa-ajan toimintaa, missä aikuisen läsnäolo ja ohjaus luovat lapselle turvallisen iltapäivän sekä turvallisen kasvuympäristön. Lapsen yksilöllinen huomioiminen, onnistumisen elämykset ja sosiaalisen kasvuun liittyvät näkökohdat ovat suunnittelun lähtökohtana.

Yksityiskohtaisiin sisältöihin vaikuttavat koulun koko, lapsimäärä, ohjaajien vahvuudet, painotukset sekä käytännön mahdollisuudet. Joka vuosi toimintaa kokonaisuudessaan joudutaan arvioimaan uudestaan ja toiminnan sisältö muokkautuu sekä tarkentuu joka syksy uudestaan. Toimintaan kuuluva välipala tarjotaan klo 14.00-14.30 välillä joko koulun ruokalassa tai kerhotilassa.

Koululaisten iltapäivätoiminnan arvot:  

Lapsilähtöisyys
Luomme kiireettömän ja empaattisen ilmapiirin, huomioimme lapsen yksilöllisyyden ja lapsen edun sekä mietimme toiminnan lapsen näkökulmasta.

Avoimuus
Tiedotetaan, keskustellaan ja kohdataan yhteistyötahot onnistuneen viestinnän avulla sekä työskentelemme yhteisöllisesti.

Oikeudenmukaisuus
Toiminnan lähtökohtana on tasapuolinen kohtelu, luottamuksen herättäminen ja kunnioitus molemmin puolin sekä kasvatuskumppanuus.

Positiivisuus
Kannustetaan ja ohjataan lapsia onnistumaan sekä oppimaan yhdessä. Luodaan meidän kerho ja me-henki.

Turvallisuus
Luodaan sekä fyysinen että psyykkisesti turvallinen toimintaympäristö.
   

Tilat, välineet ja ohjaajat

Iltapäivätoiminnan ryhmät toimivat ensisijaisesti koulun tiloissa tai erillisissä toimintaan soveltuvissa tiloissa. Ryhmillä on myös mahdollisuus käyttää koulujen salitiloja, piha-alueita ym. tiloja. Toiminnan aikana lapsilla on käytössään liikunta-, askartelu-, peli- ja leikkivälineitä. Ryhmissä työskentelee kahdesta – viiteen koulutettua ohjaajaa lapsimäärästä riippuen.

Iltapäivähoitopaikat perhepäivähoidossa

Perhepäivähoidonohjaajalta voi kysyä myös mahdollisia iltapäivähoitopaikkoja ensimmäisen luokan oppilaalle. 

Lisätietoja saa perhepäivähoidonohjaajilta:

Etelä-Tuusula: Paula Tuulaniemi p. 040 314 3332
Jokelan alue: Soile Saarimäki-Rokkonen p. 040 314 4031
Kellokosken alue: Eija Kenttälä p. 040 314 4284