Kunnallistekniikan rakentaminen

Huomioitavaa työmaa-alueen läheisyydessä

Työmaa-alueet suljetaan yleiseltä liikenteeltä ja sinne on silloin sivullisilta pääsy kielletty. Suljettujen reittien tilalle järjestetään tarpeen mukaan vaihtoehtoiset ja turvalliset kiertotiet.

Liikkuvista ja/tai pienistä lyhytaikaisista työmaista varoitetaan ennakkomerkein ja niitä ohitettaessa kadulla kulkijan tulee olla varovainen. 

Työmaa saattaa vaikuttaa olemassa olevaan valaistukseen ja katuvalot saattavat olla pimeänä työmaa-aluetta laajemmallakin alueella.

Huomioittehan, että työmaa-alueella on töiden aikana avonaisia kaivantoja. Työmaalle ei kuitenkaan jätetä suojaamattomia kaivantoja työpäivän päättyessä.

Työmaan aikana melu, pöly ja tärinähaitat ovat mahdollisia. Huomioittehan alueella liikkuvan työmaaliikenteen.

Vesijohtoliitoksia tehdessä vedensaanti voi tilapäisesti estyä, näistä tiedotetaan etukäteen.

Päällystyskohteet:

Hiekkamäentie

Rakentaminen on alkanut 9/2017. Arvioitu valmistumisajankohta 1/2020.
Valaistus toteutetaan tammikuussa 2020
Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Jussi Pesonen p. 040 314 3140
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Lahelanpelto 2 kaava-alue

Rakentaminen alkanut kesä 2018. Arvioitu valmistumisajankohta 2022.
Urakoitsijana toimii VM Suomalainen Oy. p. 0400 444 152.
Ensimmäinen vaihe (eteläosa) on valmistunut kunnallistekniikan osalta.
Toisen vaiheen (pohjoisosa) rakentaminen on alkanut. Kortteleiden 2254, 2264, 2265, 2268, 2269 ja 2276 kunnallistekniikka valmistuu tämän hetkisen tiedon mukaan 31.8.2020 mennessä. Rakentamaan pääsee heti kunnallistekniikan valmistuttua.
 
Toisen osuuden kunnallistekniikka ja kadut  rakennetaan näillä näkymin vuoden 2019-2020, ABK-asfalttimassaan asti. Viimeiset asfalttimassat, reunakivet, vihertyöt ja viimeistelyt rakennetaan koko alueelle, kun alueen talot ovat siinä valmiudessa, että suuremmat kuorma-autokuljetukset on suoritettu.
 
Lisätietoja rakentamisesta: työpäällikkö Jyrki Sjöblom p. 040 314 3134
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Tomi Hurme 040 314 3568

Monion kaava-alue

Rakentaminen alkanut 8/2018. Arvioitu valmistumisajankohta syksy 2019.
Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Jussi Pesonen p. 040 314 3140
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Rykmentinpuiston keskuksen kaava-alue

Rakentaminen alkanut 8/2018. Arvioitu valmistumisajankohta syksy 2019.
Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Jussi Pesonen p. 040 314 3140
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Puustellinmetsän ja Rykmentinpuiston keskuksen kiveykset

Rakentaminen alkaa 5/2019. Arvioitu valmistumisajankohta 6/2020.
Urakoitsijana toimii YIT Suomi Oy p. 020 433 111
Lisätietoja rakentamisesta: Jyrki Sjöblom 040 314 3134 (Tuusulan kunta)
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Epinkoskentie välillä Säveltie (Vantaa) – Pakkasraitti (Tuusula)

Tuusulan kunnan ja Vantaan kaupungin yhteistyöprojekti.
Rakentaminen alkanut 5/2019. Arvioitu valmistumisajankohta 5/2020
Vihertyöt tehdään keväällä 2020.

Urakoitsijana toimii VM Suomalainen Oy p. 040 553 7255
Lisätietoja rakentamisesta Heikki Kosonen 040 581 8942 ja Tero Haapaharju 043 825 4309 (Vantaa)
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Tomi Hurme 040 314 3568 (Tuusulan kunta)

Aropellon kaava-alue

Rakentaminen alkaa viikolla 26 (2019). Arvioitu valmistumisajankohta 12/2019.
Lisätietoja:
rakentamisesta Jussi Pesonen p.040 314 3146
suunnittelusta Suvi Honkanen p. 040 314 3567

Linjapuisto II

Rakentaminen alkaa 2020 huhtikuussa. Arvioitu valmistumisajankohta 12/2020.
Talonrakentajat pääsevät alueelle arviolta 10/2020.
Lisätietoja:
rakentamisesta Jussi Pesonen p.040 314 3146
suunnittelusta Suvi Honkanen p. 040 314 3567

Vallun työpaikka-alue

Vallun työpaikka-alue rakentuu Jokelaan Ridasjärventien varteen. Työt aloitetaan metsätöillä 5/2020. Rakentaminen alkaa 6/2020. Rakentaminen tehdään kunnan omana työnä. Arvioitu valmistumisajankohta 7/2021.
Lisätietoja:
rakentamisesta: vastaava mestari Jussi Pesonen, p. 040 314 3146, jussi.pesonen@tuusula.fi
suunnittelusta: suunnitteluinsinööri Tomi Hurme, p. 040 314 3568, tomi.hurme@tuusula.fi