Kunnallistekniikan rakentaminen

Huomioitavaa työmaa-alueen läheisyydessä

Työmaa-alueet suljetaan yleiseltä liikenteeltä ja sinne on silloin sivullisilta pääsy kielletty. Suljettujen reittien tilalle järjestetään tarpeen mukaan vaihtoehtoiset ja turvalliset kiertotiet.

Liikkuvista ja/tai pienistä lyhytaikaisista työmaista varoitetaan ennakkomerkein ja niitä ohitettaessa kadulla kulkijan tulee olla varovainen. 

Työmaa saattaa vaikuttaa olemassa olevaan valaistukseen ja katuvalot saattavat olla pimeänä työmaa-aluetta laajemmallakin alueella.

Huomioittehan, että työmaa-alueella on töiden aikana avonaisia kaivantoja. Työmaalle ei kuitenkaan jätetä suojaamattomia kaivantoja työpäivän päättyessä.

Työmaan aikana melu, pöly ja tärinähaitat ovat mahdollisia. Huomioittehan alueella liikkuvan työmaaliikenteen.

Vesijohtoliitoksia tehdessä vedensaanti voi tilapäisesti estyä, näistä tiedotetaan etukäteen.

Kellokosken keskusta

Kellokosken keskustan rakentaminen. Rakentaminen alkaa 9/2020. Rakentaminen tehdään kunnan omana työnä. Arvioitu valmistumisajankohta 12/2022.

Lisätietoja:
- rakentamisesta: vastaava mestari Jussi Pesonen, p. 040 314 3146, jussi.pesonen@tuusula.fi

Tuusulanjoentien painumakorjaus

Tuusulanjoentien silta pois käytöstä 1.9.2021 alkaen korjaustöiden vuoksi. Tuusulanjoentie avataan autoliikenteelle maanantaina 26.9.2022. Kevyt liikenne ohjataan edelleen väliaikaista reittiä pitkin Jokitien sillalle.

Tiellä tehdään vielä kiveys- ja asfaltointitöitä, jonka vuoksi alueella on 30 km/h nopeusrajoitus ja ajorata on tavanomaista kapeampi.
 
Lisätietoa kiertoteistä (Huom. 26.9.2022 lähtien voimassa vain kevyttä liikennettä koskeva kiertotie) löytyy työmaan aloitustiedotteesta, linkki alla.
 
Lisätietoja:
rakentamisesta Jussi Pesonen p. 040 314 3146
suunnittelusta Petri Juhola, p. 040 314 3566

Ajankohtaista Tuusulanjoentien painumakorjauksessa

Tilanne 8/2022:
Tuusulanjoentien painuman korjaustyöt ovat käynnissä. Tie avataan ajoneuvoliikenteelle viimeistään syyskuussa 26.9.2022.

Tykkitie ja Rykmentintien eteläosa

Rakentaminen alkaa 9/2021. Arvioitu valmistumisajankohta kesä/2022. Rakentaminen tehdään kunnan omana työnä.
 
Lisätietoja:
- rakentamisesta: Jussi Pesonen p. 040 314 3146
- suunnittelusta: Helena Sundström p. 040 314 3559

Varuskunnantie

Rakentaminen alkaa 11/2021. Arvioitu valmistumisajankohta 12/2022. Rakentaminen tehdään kunnan omana työnä.

Lisätietoja:
- rakentamisesta: Jussi Pesonen p. 040 314 3146
- suunnittelusta: Helena Sundström p. 040 314 3559

Häriskiven kaava-alue

Työmaa alkamassa pian, lisätietoja tulossa.

Rykmentinpuiston työpaikka-alue

Rakentaminen alkaa 3/2022. Arvioitu valmistumisajankohta 5/2023. Urakoitsijana Louhintahiekka Oy.

Lisätietoja:
- rakentamisesta: Jussi Pesonen p. 040 314 3146
- suunnitelmista: Helena Sundström p. 040 314 3559