Kunnallistekniikan rakentaminen

Huomioitavaa työmaa-alueen läheisyydessä

Työmaa-alueet suljetaan yleiseltä liikenteeltä ja sinne on silloin sivullisilta pääsy kielletty. Suljettujen reittien tilalle järjestetään tarpeen mukaan vaihtoehtoiset ja turvalliset kiertotiet.

Liikkuvista ja/tai pienistä lyhytaikaisista työmaista varoitetaan ennakkomerkein ja niitä ohitettaessa kadulla kulkijan tulee olla varovainen. 

Työmaa saattaa vaikuttaa olemassa olevaan valaistukseen ja katuvalot saattavat olla pimeänä työmaa-aluetta laajemmallakin alueella.

Huomioittehan, että työmaa-alueella on töiden aikana avonaisia kaivantoja. Työmaalle ei kuitenkaan jätetä suojaamattomia kaivantoja työpäivän päättyessä.

Työmaan aikana melu, pöly ja tärinähaitat ovat mahdollisia. Huomioittehan alueella liikkuvan työmaaliikenteen.

Vesijohtoliitoksia tehdessä vedensaanti voi tilapäisesti estyä, näistä tiedotetaan etukäteen.

Päällystyskohteet:

Kellokosken keskusta

Kellokosken keskustan rakentaminen. Rakentaminen alkaa 9/2020. Rakentaminen tehdään kunnan omana työnä. Arvioitu valmistumisajankohta 1/2022.
Lisätietoja
- rakentamisesta: vastaava mestari Jussi Pesonen, p. 040 314 3146, jussi.pesonen@tuusula.fi
- suunnittelusta: suunnitteluinsinööri Suvi Honkanen, p. 040 314 3567, suvi.honkanen@tuusula.fi

Päiväkummuntie

Rakentaminen alkaa 2021 heinäkuussa. Arvioitu valmistumisajankohta 10/2021.
Lisätietoja:
rakentamisesta Jussi Pesonen p.040 314 3146

Pellavamäentien saneeraus välillä Kauriinpolku-Sotkantie

Rakentaminen alkaa 7/2021. Arvioitu valmistumisajankohta 11/2021. Urakoitsijana Destia Oy.
Lisätietoja:
rakentamisesta Jussi Pesonen p.040 314 3146
suunnittelusta Tomi Hurme, p. 040 314 3568

Tuusulanjoentien painumakorjaus

Tuusulanjoentien silta pois käytöstä 1.9. alkaen korjaustöiden vuoksi. Alun perin arvioitu valmistuminen 30.11.2021 mennessä siirtyy töiden keskeytymisen vuoksi. Korjaustyöt on keskeytetty sääolosuhteiden vuoksi toistaiseksi. Tie avataan ajoneuvoliikenteelle viimeistään elokuussa 2022.
Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle. Pyörä- ja jalankulkuliikenteelle on järjestetty turvallinen kiertotie työmaa-alueen ohi Jokitien sillan kautta Tuusulanjoentielle. Lisätietoa kiertoteistä löytyy työmaan aloitustiedotteesta, linkki alla.
Lisätietoja:
rakentamisesta Jussi Pesonen p.040 314 3146
suunnittelusta Petri Juhola, p. 040 314 3566

Ajankohtaista Tuusulanjoentien painumakorjauksessa

Tuusulanjoentien painuman korjaustyöt on keskeytetty sääolosuhteiden vuoksi toistaiseksi. Paalutustöitä jatketaan, kun vedenpinta Tuusulanjoessa laskee, joko talvella 2022 tai alkukesästä 2022. Tie avataan ajoneuvoliikenteelle viimeistään elokuussa 2022. Kevyenliikenteen kulkureitti pidetään auki myös työtauon aikana.

Tykkitie ja Rykmentintien eteläosa

Rakentaminen alkaa 9/2021. Arvioitu valmistumisajankohta kesä/2022. Rakentaminen tehdään kunnan omana työnä.
Lisätietoja
-rakentamisesta: Jussi Pesonen p.040 314 3146
-suunnittelusta: Helena Sundström, p. 040 314 3559

Varuskunnantie

Rakentaminen alkaa 11/2021. Arvioitu valmistumisajankohta 12/2022. Rakentaminen tehdään kunnan omana työnä.
Lisätietoja
-rakentamisesta: Jussi Pesonen p.040 314 3146
-suunnittelusta: Helena Sundström, p. 040 314 3559