Kunnallistekniikan rakentaminen

Huomioitavaa työmaa-alueen läheisyydessä

Työmaa-alueet suljetaan yleiseltä liikenteeltä ja sinne on silloin sivullisilta pääsy kielletty. Suljettujen reittien tilalle järjestetään tarpeen mukaan vaihtoehtoiset ja turvalliset kiertotiet.

Liikkuvista ja/tai pienistä lyhytaikaisista työmaista varoitetaan ennakkomerkein ja niitä ohitettaessa kadulla kulkijan tulee olla varovainen. 

Työmaa saattaa vaikuttaa olemassa olevaan valaistukseen ja katuvalot saattavat olla pimeänä työmaa-aluetta laajemmallakin alueella.

Huomioittehan, että työmaa-alueella on töiden aikana avonaisia kaivantoja. Työmaalle ei kuitenkaan jätetä suojaamattomia kaivantoja työpäivän päättyessä.

Työmaan aikana melu, pöly ja tärinähaitat ovat mahdollisia. Huomioittehan alueella liikkuvan työmaaliikenteen.

Vesijohtoliitoksia tehdessä vedensaanti voi tilapäisesti estyä, näistä tiedotetaan etukäteen.

Päällystyskohteet:

Lahelanpelto 2 kaava-alue

Rakentaminen alkanut kesä 2018. Arvioitu valmistumisajankohta 2022.
Urakoitsijana toimii VM Suomalainen Oy. p. 0400 444 152.
Ensimmäinen vaihe (eteläosa) on valmistunut kunnallistekniikan osalta.
Toisen vaiheen (pohjoisosa) rakentaminen on alkanut. Kortteleiden 2254, 2264, 2265, 2268, 2269 ja 2276 kunnallistekniikka valmistuu tämän hetkisen tiedon mukaan 31.8.2020 mennessä. Rakentamaan pääsee heti kunnallistekniikan valmistuttua.
 
Toisen osuuden kunnallistekniikka ja kadut  rakennetaan näillä näkymin vuoden 2019-2020, ABK-asfalttimassaan asti. Viimeiset asfalttimassat, reunakivet, vihertyöt ja viimeistelyt rakennetaan koko alueelle, kun alueen talot ovat siinä valmiudessa, että suuremmat kuorma-autokuljetukset on suoritettu.
 
Lisätietoja rakentamisesta: työpäällikkö Jyrki Sjöblom p. 040 314 3134
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Tomi Hurme 040 314 3568

Linjapuisto II

Rakentaminen alkaa 2020 huhtikuussa. Arvioitu valmistumisajankohta 12/2020.
Talonrakentajat pääsevät alueelle arviolta 10/2020.
Lisätietoja:
rakentamisesta Jussi Pesonen p.040 314 3146
suunnittelusta Suvi Honkanen p. 040 314 3567

Vallun työpaikka-alue

Vallun työpaikka-alue rakentuu Jokelaan Ridasjärventien varteen. Työt aloitetaan metsätöillä 5/2020. Rakentaminen alkaa 6/2020. Rakentaminen tehdään kunnan omana työnä. Arvioitu valmistumisajankohta 7/2021.
Lisätietoja:
rakentamisesta: vastaava mestari Jussi Pesonen, p. 040 314 3146, jussi.pesonen@tuusula.fi
suunnittelusta: suunnitteluinsinööri Tomi Hurme, p. 040 314 3568, tomi.hurme@tuusula.fi

Kellokosken keskusta

Kellokosken keskustan rakentaminen. Rakentaminen alkaa 9/2020. Rakentaminen tehdään kunnan omana työnä. Arvioitu valmistumisajankohta 1/2022.
Lisätietoja
- rakentamisesta: vastaava mestari Jussi Pesonen, p. 040 314 3146, jussi.pesonen@tuusula.fi
- suunnittelusta: suunnitteluinsinööri Anja Anttila, p. 040 314 4763, anja.anttila@tuusula.fi

Puustellinmetsän luoteisosa

Rakentaminen alkaa 3/2021. Arvioitu valmistumisajankohta 6/2021.
Urakoitsijana toimii VM-Suomalainen Oy.
Lisätietoja:
rakentamisesta: Jussi Pesonen p. 040 314 3146 (Tuusulan kunta)
suunnittelusta: Helena Sundström p. 040 314 3559