Kunnallistekniikan rakentaminen

Huomioitavaa työmaa-alueen läheisyydessä

Työmaa-alueet suljetaan yleiseltä liikenteeltä ja sinne on silloin sivullisilta pääsy kielletty. Suljettujen reittien tilalle järjestetään tarpeen mukaan vaihtoehtoiset ja turvalliset kiertotiet.

Liikkuvista ja/tai pienistä lyhytaikaisista työmaista varoitetaan ennakkomerkein ja niitä ohitettaessa kadulla kulkijan tulee olla varovainen. 

Työmaa saattaa vaikuttaa olemassa olevaan valaistukseen ja katuvalot saattavat olla pimeänä työmaa-aluetta laajemmallakin alueella.

Huomioittehan, että työmaa-alueella on töiden aikana avonaisia kaivantoja. Työmaalle ei kuitenkaan jätetä suojaamattomia kaivantoja työpäivän päättyessä.

Työmaan aikana melu, pöly ja tärinähaitat ovat mahdollisia. Huomioittehan alueella liikkuvan työmaaliikenteen.

Vesijohtoliitoksia tehdessä vedensaanti voi tilapäisesti estyä, näistä tiedotetaan etukäteen.

Päällystyskohteet:

kt 45 Kiertoliittymän rakentaminen

Rakentaminen on alkanut 14.9.2018. Arvioitu valmistumisaika kesäkuu 2020
Urakoitsijana toimii Louhintahiekka Oy.
Lisätietoja:Tuusulan Kunta, Jyrki Sjöblom 040 314 3134
Louhintahiekka Oy: 044 706 2183

Haukantie-Pellavamäentie kiertoliittymä

Rakentaminen alkaa 5/2019. Arvioitu valmistumisajankohta 9/2019.
Urakoitsijana toimii Terrawise Oy p. 040 7194580

Lisätietoja rakentamisesta: Jyrki Sjöblom 040 314 3134 (Tuusulan kunta)
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567 (Tuusulan kunta)

Hiekkamäentie

Rakentaminen on alkanut 9/2017. Arvioitu valmistumisajankohta joulukuu 2018.
Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Marja Jokinen p. 040 314 3140
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Hämeentien meluvallin 2.vaiheen rakentaminen

Rakentaminen on alkanut 11/2018. Arvioitu valmistumisajankohta 2019 vuoden loppuvuosi.
Vallia rakennetaan kunnan työmailta tulevista ylijäämämaista, mikä vaikuttaa osaltaan työmaan kestoon.
Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Marja Jokinen p. 040 314 3140
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Kartanon kaava-alue

Rakentaminen on alkanut 1/2018. Arvioitu valmistumisajankohta kesä 2019.
Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Marja Jokinen p. 040 314 3140
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Kevytväylä välillä Ristikiventie-Kuusamankuja

Rakentaminen on alkanut 1/2018. Arvioitu valmistumisajankohta joulukuu 2018.
Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Marja Jokinen p. 040 314 3140
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Koulutie-Urpolantie-Kuntotaival liittymän parantaminen

Rakentaminen on alkanut 7/2018. Arvioitu valmistumisajankohta 7/2019.
Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Marja Jokinen p. 040 314 3140
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Lahelanpelto 2 kaava-alue

Rakentaminen alkanut kesä 2018. Arvioitu valmistumisajankohta 2022.
Urakoitsijana toimii VM Suomalainen Oy. p. 0400 444 152.
Talonrakentajat pääsevät alueelle kesä 2019.
 
1 osuuden kunnallistekniikka ja kadut rakennetaan ABK-asfalttimassaan asti vuoden 2019 kesäkuun alkuun mennessä. 2 osuuden kunnallistekniikka ja kadut  rakennetaan näillä näkymin vuoden 2019-2020, niin ikään ABK-asfalttimassaan asti. Viimeiset asfalttimassat, reunakivet, vihertyöt ja viimeistelyt rakennetaan koko alueelle, kun alueen talot ovat siinä valmiudessa, että suuremmat kuorma-autokuljetukset on suoritettu.
 
 

Lisätietoja rakentamisesta: työpäällikkö Jyrki Sjöblom p. 040 314 3134
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Tomi Hurme 040 314 3568

Lahelanpelto 2 esirakentaminen

Rakentaminen alkanut 1/2018. Arvioitu valmistumisajankohta 2018 loppuun mennessä.
Urakoitsijana toimii KFS Finland Oy. p. 040 5877 267
Talonrakentajat pääsevät alueelle kesä 2019.
 
 
Katualueet esirakennetaan vuoden 2018 aikana osittain ylipenkereillä ja osin stabiloimalla liitekartan mukaisesti.
 

Lisätietoja rakentamisesta: työpäällikkö Jyrki Sjöblom p. 040 314 3134
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Tomi Hurme 040 314 3568

Monion kaava-alue

Rakentaminen alkanut 8/2018. Arvioitu valmistumisajankohta syksy 2019.
Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Marja Jokinen p. 040 314 3140
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Mt 148 Puustellinmetsän katuliittymä

Rakentaminen on alkanut 29.5.2018. Arvioitu valmistumisaika kevät 2019.
Urakoitsijana toimii Terrawise Oy.
Lisätietoja:Tuusulan Kunta, Jyrki Sjöblom 040 314 3134
Terrawise Oy: 0400 394 044

Peltokaaren LP-alue (koirapuisto)

Rakentaminen alkanut 2016. Arvioitu valmistumisajankohta joulukuu 2018.
Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Marja Jokinen p. 040 314 3140
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Rykmentinpuiston keskuksen kaava-alue

Rakentaminen alkanut 8/2018. Arvioitu valmistumisajankohta syksy 2019.
Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Marja Jokinen p. 040 314 3140
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Hyrylän urheilukeskuksen p-alue

Rakentaminen alkaa 5/2019. Arvioitu valmistumisajankohta 8/2019.
Urakoitsijana toimii Terrawise Oy p. 040 7194580
Lisätietoja rakentamisesta: Jyrki Sjöblom 040 314 3134 (Tuusulan kunta)
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Tomi Hurme 040 314 3568 (Tuusulan kunta)

Vetohäränlenkki (Peltokaaren kaava-alue)

Rakentaminen on alkanut 1/2016. Arvioitu valmistumisajankohta joulukuu 2018.
Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Marja Jokinen p. 040 314 3140
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Puustellinmetsän ja Rykmentinpuiston keskuksen kiveykset

Rakentaminen alkaa 5/2019. Arvioitu valmistumisajankohta 6/2020.
Urakoitsijana toimii YIT Suomi Oy p. 020 433 111
Lisätietoja rakentamisesta: Jyrki Sjöblom 040 314 3134 (Tuusulan kunta)
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567

Epinkoskentie välillä Säveltie (Vantaa) – Pakkasraitti (Tuusula)

Tuusulan kunnan ja Vantaan kaupungin yhteistyöprojekti.
Rakentaminen alkanut 5/2019. Arvioitu valmistumisajankohta 5/2020

Urakoitsijana toimii VM Suomalainen Oy p. 040 553 7255
Lisätietoja rakentamisesta Heikki Kosonen 040 581 8942 ja Tero Haapaharju 043 825 4309 (Vantaa)
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Tomi Hurme 040 314 3568 (Tuusulan kunta)

Esikunnanpolku

Rakentaminen alkaa 7/2019. Arvioitu valmistumisajankohta 8/2019
Lisätietoja rakentamisesta: Jyrki Sjöblom p. 040 314 3134
suunnittelusta: suunnittelunsinööri Tomi Hurme 040 314 3568 

Aropellon kaava-alue

Rakentaminen alkaa viikolla 26 (2019). Arvioitu valmistumisajankohta 12/2019.
Lisätietoja:
rakentamisesta Jussi Pesonen p.040 314 3146
suunnittelusta Suvi Honkanen p. 040 314 3567