Talousarvio

Talousarviossa määritellään Tuusulan kunnan menot ja tulot sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle. Talousarvio sisältää myös kunnan investoinnit. Talousarvion lähtökohtana on kunnan strategia.

Kunnan talousarvion valmistelu käynnistyy keväisin toimialueilla pormestarin johdolla ja lautakunnat käsittelevät talousarvion elo-syyskuussa. Lautakuntien ehdotusten pohjalta pormestari valmistelee talousarvioehdotuksen, joka julkaistaan lokakuussa. Talousarvioehdotus etenee ensin kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja sitten kunnanvaltuustoon. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja samalla taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi marras-joulukuussa.

Taloussuunnitelmassa esitetään kunnan toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviossa asettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja valtuutetuille raportoidaan tilanteesta osavuosikatsauksissa. Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä.

Kunnanhallituksen esitys talousarvioksi 2022

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2026

Valtuuston 7.12.2020 päättämä vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2025 talousarvioesitykseen:

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2025

Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2022 visualisoitu esitys:

Visualisoitu esitys

Edellisten vuosien talousarviot: