A

Talousarvio

Talousarviossa määritellään Tuusulan kunnan menot ja tulot sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle. Talousarvio sisältää myös kunnan investoinnit. Talousarvion lähtökohtana on kunnan strategia vuosille 2013 - 2017.

Kunnan talousarvion valmistelu käynnistyy keväisin toimialoilla pormestarin johdolla ja lautakunnat käsittelevät talousarvion elo-syyskuussa. Lautakuntien päätösten pohjalta pormestari valmistelee talousarvioehdotuksen, joka julkaistaan lokakuussa. Talousarvioehdotus etenee ensin kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja sitten kunnanvaltuustoon. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja samalla taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi marras-joulukuussa. Taloussuunnitelmassa esitetään kunnan toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviossa asettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja valtuutetuille raportoidaan tilanteesta osavuosikatsauksissa. Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä.

 Tutustu Tuusulan valtuuston 11.12.2017 päättämään vuoden 2018 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2018-2022:

 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2022

 

 

Tutustu vuoden 2018 talousarvioon ja taloussuunnitelmaaan 2018-2022:

Visualisoitu esitys: https://public.tableau.com/views/Tuusulankuntatalousarvio2018/ETUSIVU?:embed=y&:display_count=yes&publish=yes

   

 Edellisten vuosien talousarviot: