Talousarvio

Talousarviossa määritellään Tuusulan kunnan menot ja tulot sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle. Talousarvio sisältää myös kunnan investoinnit. Talousarvion lähtökohtana on kunnan strategia.

Kunnan talousarvion valmistelu käynnistyy keväisin toimialueilla pormestarin johdolla ja lautakunnat käsittelevät talousarvion elo-syyskuussa. Lautakuntien ehdotusten pohjalta pormestari valmistelee talousarvioehdotuksen, joka julkaistaan lokakuussa. Talousarvioehdotus etenee ensin kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja sitten kunnanvaltuustoon. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja samalla taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi marras-joulukuussa.

Taloussuunnitelmassa esitetään kunnan toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviossa asettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja valtuutetuille raportoidaan tilanteesta osavuosikatsauksissa. Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä.

Valtuuston 11.12.2023 § 165 päättämä talousarvio vuodelle 2024 ja  taloussuunnitelmavuosille 2024-2028:

Valtuuston talousarvio vuodelle 2024 ja ts vuosille 2024-2028

Tästä pääset kuuntelemaan 25.10.2023 julkaistun podcastin: Kuntatalouden näkymiä

Edellisten vuosien talousarvioita:

 

Liitetiedostoissa on saavutettavuuspuutteita, tarvittaessa lisätietoa sisällöstä saa puhelimitse numerosta 040 314 3022 tai sähköpostitse osoitteesta sanna.senelius-piiparinen@tuusula.fi ja numerosta 040 314 3061 tai sähköpostitse osoitteesta heli.hippelainen@tuusula.fi.