Talousarvio

Talousarviossa määritellään Tuusulan kunnan menot ja tulot sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle. Talousarvio sisältää myös kunnan investoinnit. Talousarvion lähtökohtana on kunnan strategia vuosille 2018-2021.

Kunnan talousarvion valmistelu käynnistyy keväisin toimialueilla pormestarin johdolla ja lautakunnat käsittelevät talousarvion elo-syyskuussa. Lautakuntien ehdotusten pohjalta pormestari valmistelee talousarvioehdotuksen, joka julkaistaan lokakuussa. Talousarvioehdotus etenee ensin kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja sitten kunnanvaltuustoon. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja samalla taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi marras-joulukuussa. Taloussuunnitelmassa esitetään kunnan toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviossa asettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja valtuutetuille raportoidaan tilanteesta osavuosikatsauksissa. Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä.

 

Tutustu pormestarin vuoden 2020 ja suunnitelmavuosien 2020-2024 talousarvioesitykseen:

Pormestarin talousarvioesitys_2020

 

Valtuuston 11.3.2019 päättämä uuden organisaatiomallin mukainen vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2023:

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2023

Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2022 visualisoitu esitys:

Visualisoitu esitys

Valtuuston 11.12.2017 päättämä vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018-2022:

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2022

Edellisten vuosien talousarviot: