Talousarvio

Talousarviossa määritellään Tuusulan kunnan menot ja tulot sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle. Talousarvio sisältää myös kunnan investoinnit. Talousarvion lähtökohtana on kunnan strategia.

Kunnan talousarvion valmistelu käynnistyy keväisin toimialueilla pormestarin johdolla ja lautakunnat käsittelevät talousarvion elo-syyskuussa. Lautakuntien ehdotusten pohjalta pormestari valmistelee talousarvioehdotuksen, joka julkaistaan lokakuussa. Talousarvioehdotus etenee ensin kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja sitten kunnanvaltuustoon. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja samalla taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi marras-joulukuussa.

Taloussuunnitelmassa esitetään kunnan toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviossa asettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja valtuutetuille raportoidaan tilanteesta osavuosikatsauksissa. Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä.

Valtuuston 12.12.2022 päättämä talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmavuosille 2023-2027:

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2027

Keskeiset asiat vuoden 2023 talousarviosta

 
Hyväksy evästeet niin saat sisällön näkyviin.

Edellisten vuosien talousarvioita:

 

Liitetiedostoissa on saavutettavuuspuutteita, tarvittaessa lisätietoa sisällöstä saa puhelimitse numerosta 040 314 3022 tai sähköpostitse osoitteesta sanna.senelius-piiparinen@tuusula.fi ja numerosta 040 314 3061 tai sähköpostitse osoitteesta heli.hippelainen@tuusula.fi.