A

Talousarvio

Talousarviossa määritellään Tuusulan kunnan menot ja tulot sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle. Talousarvio sisältää myös kunnan investoinnit. Talousarvion lähtökohtana on kunnan strategia vuosille 2013 - 2017.

Kunnan talousarvion valmistelu käynnistyy keväisin toimialoilla pormestarin johdolla ja lautakunnat käsittelevät talousarvion elo-syyskuussa. Lautakuntien päätösten pohjalta pormestari valmistelee talousarvioehdotuksen, joka julkaistaan lokakuussa. Talousarvioehdotus etenee ensin kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja sitten kunnanvaltuustoon. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja samalla taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi marras-joulukuussa. Taloussuunnitelmassa esitetään kunnan toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviossa asettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja valtuutetuille raportoidaan tilanteesta osavuosikatsauksissa. Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä.

 Tutustu pormestarin talousarvioesitykseen 2018:

  Pormestarin talousarvioesitys 2018

 

 

Tutustu Tuusulan valtuuston 7.12.2016 päättämään vuoden 2017 talousarvioon ja taloussuunnitelmaaan 2017-2021:

Visualisoitu esitys: https://public.tableau.com/views/Tuusulankuntatalousarvio2017/ETUSIVU?:embed=y&:display_count=yes

   

 Edellisten vuosien talousarviot: