Kerro mielipiteesi

Me Tuusulan kunnassa haluamme suunnitella ja toteuttaa palveluita kuntalaisia kuunnellen! Kuntalaisena pääset osallistumaan monin tavoin, esimerkiksi kuntalaistilaisuuksissa, vastaamalla kyselyihin sekä kaavoittajan järjestämissä tilaisuuksissa tai esittämällä mielipiteen kaavasta sen nähtävilläoloaikana. 

  • Tuusulan kunta tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin.

  • Kuntalaisten näkemyksiä kartoitetaan keräämällä tietoa palveluista ja pyytämällä palautetta kunnan toiminnasta. Keskitetty asiakaspalvelu Tuusinfo opastaa ja auttaa oikean tahon löytämisessä.

  • Maankäytön suunnittelu koskettaa kaikkia kuntalaisia. Asukkaiden mahdollisuus osallistua kaavoituksen valmisteluun on nähty niin tärkeäksi, että se on turvattu maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kaavavalmistelun eri vaiheista tiedotetaan paikallisessa Keski-Uusimaa -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Keskeisimmät työkalut kunnan kaavoituksen avaamiseksi ovat vuosittain tehtävä kaavoituskatsaus sekä pidemmälle aikavälille laadittava kaavoitussuunnitelma. Molemmat dokumentit löydät kunnan verkkosivuilta kohdasta Kaavoitus ja maankäyttö.
  • #fiksaatuusula-Facebook-sivuston kautta asukkaat voivat ilmoittaa eliympäristönsä korjausta vaativasta kohteesta.

  • Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jonka avulla asukkaa voivat vaikuttaa kunnan varojen käyttöön, ideoida ja olla mukana toteuttamassa omia ideoitaan.

 

Aloitteet

  • Kuntalaisaloite on palvelu, jonka kautta voit jättää aloitteita ja omia kehitysideoitasi.

Kuntalaisaloite on vakiintunut yleistä merkitystä omaavan asian ajamiseen. Voit tehdä sen yksin tai yhteistyössä muiden asiaa ajavien kanssa kansallisessa Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Sivuilta voit selata myös kaikkien muiden palvelussa mukana olevien kuntien aloitteita. Ehkä niistä löytyisi jo sopivaa pohjaa oman asiasi ajamiseen?

Aloitteita tehdään eniten kunnan teknisistä palveluista, kuten liikenneturvallisuudesta, puistoista sekä liikuntapaikoista. Kuntalaiset käyttävät aktiivisesti aloiteoikeuttaan myös esimerkiksi koulukuljetuksiin sekä vanhusten palveluihin liittyvissä asioissa. Kuntalaisaloitteen lisäksi voit äänioikeutettuna Suomen kansalaisena olla mukana tekemässä kansalaisaloitetta tai eurooppalaista kansalaisaloitetta.

Lue lisää aloitteista kunnan sivuilta