Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetuksen valmistavaa opetusta annetaan oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä ole riittävä perusopetuksen luokassa opiskelemiseen. Valmistavan opetuksen tavoitteena on oppia suomen kieltä, tarvittavia valmiuksia perusopetusta varten sekä tukea kotoutumista Tuusulaan.

Valmistavan opetuksen järjestäminen vaihtelee oppilaan iän mukaan. Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille valmistavaa opetusta annetaan oppilaalle osoitetussa lähikoulussa. Kesken lukuvuoden Tuusulaan muuttava 1.–2.-luokkalaisen ikäinen oppilas voidaan sijoittaa myös ryhmämuotoiseen valmistavaan opetukseen, jos sen katsotaan olevan oppilaan suomen kielen oppimista paremmin tukeva ratkaisu.

3.–9.-luokkalaiset oppilaat opiskelevat valmistavan opetuksen ryhmissä. 3.–6.-luokkalaisille on ryhmät Mikkolan- ja Kolsan koulussa, 7.–9.-luokkalaisilleJokelan koulukeskuksessa.

Valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan olemalla yhteydessä kasvun ja oppimisen tuen päällikköön Helena Palolaan puh. 040 314 3369 tai alla mainittujen koulujen rehtoreihin:

Kolsan koulu: rehtori puh. 040 314 4073

Mikkolan koulu: rehtori Jarno Kantola, puh. 040 314 3214

Jokelan koulukeskus: rehtori Tuomo Tenhunen puh. 040 413 4064