Kestävä tulevaisuus

Kestävä tulevaisuus ja sen rakentaminen yhdessä on yksi Sivistyksen toimialueen päätavoitteista. Agenda 2030 -tavoitteiden kautta olemme eri palvelualueilla miettineet, miten kestävyys näkyy meidän eri toiminnoissa.

Kestävän kehityksen näkyminen Sivistyksen toimialueella

Kestävän kehityksen tavoitteet:

Kestävän kehityksen tavoitteet

Prosessikuvauksemme siitä, miten viemme Agenda 2030 -tavoitteita eteenpäin Sivistyksen toimialueella:


Askeleita kohti konkretiaa

Agenda 2030 -tavoitteidemme kokonaisuus:

Agenda 2030 kokonaisuus

Agenda 2030 kokonaisuus eri tasoilla