Oppilaskunnan hallituksen toimintasuunnitelma lv 2022-23

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on järjestää koulun oppilaille virkistävää toimintaa sekä osallistua koulun kehittämiseen. Oppilaskunnan hallitus neuvottelee ja tekee päätöksiä koulun oppilaiden asioissa. Käsittelemme oppilaiden, opettajien, rehtorin ja koulutoimiston esille tuomia asioita. Edellisten lisäksi järjestämme erilaisia tempauksia ja tapahtumia.  Oppilaskunnan hallitus edustaa koulun oppilaita mm. koulua koskevissa kyselyissä.

Lukuvuoden 2022-23 toimintasuunnitelma löytyy tältä sivulta, kun suunnitelma on valmis.