Oppilaskunnan hallituksen toimintasuunnitelma lv 2020-21

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Oppilaskunnan hallitus pyrkii järjestämään koulun oppilaille virkistävää toimintaa. Se osallistuu koulun kehittämiseen esim. ruokailuryhmän kautta, joka kehittää koulun ruokailukäytäntöjä.  Oppilaskunnan hallitus edustaa koulun oppilaita mm. koulua koskevissa kyselyissä. Lukuvuoden 2020-21 toimintasuunnitelma tarkentuu lukuvuoden alkaessa.

Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja valitaan syksyn ensimmäisessä kokouksessa. ​