Oppilaskunnan hallituksen toimintasuunnitelma lv 2019-20

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Oppilaskunnan hallitus pyrkii järjestämään koulun oppilaille virkistävää toimintaa. Se osallistuu koulun kehittämiseen esim. ruokailuryhmän kautta, joka kehittää koulun ruokailukäytäntöjä.  Oppilaskunnan hallitus edustaa koulun oppilaita mm.  koulua koskevissa kyselyissä. Lukuvuoden 2019-20 toimintasuunnitelmaan sisältyy esim. kaksi mieliruokapäivää, supervälkkiä, joulukalenteri ja ystävänpäivätoimintaa.

Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi täksi lukuvuodeksi valittiin syksyn ensimmäisessä kokouksessa 6.luokan Aamu Riihinen. ​