Strategiasta hyvinvointityöhön

Tuusulan hyvinvointityö perustuu kuntastrategiaan 2021-2025, jonka visiona on ”Elämisen taidetta kestävästi kasvavassa Tuusulassa”. Visiota toteuttaa kolme päämäärää: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyäTuusulassa on hyvä elää ja Tuusula kehittyy kestävästi.

Tuusulassa on hyvä elää -päämäärä painottaa laadukkaiden palveluiden, osallisuuden ja turvallisuuden merkitystä ihmisten hyvinvoinnin luomisessa. Osallisuus, vaikuttaminen ja yhdessä tekeminen voivat tuoda lisää hyvinvointia kaikille kuntalaisille.

Hyvinvointisuunnitelmassa asetetaan tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyte-työn johtamiseksi. Vuosittain laadittavassa hyvinvointikertomuksessa esitetään keskeisiä indikaattoreita kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä raportoidaan hyvinvoinnin edistämiseksi tehdystä toimenpiteistä.

Tuusulan hyvinvointikertomus 2023, tiivistelmä

Tuusulan hyvinvointikertomus 2023

Tuusulan hyvinvointisuunnitelma 2021 2025