Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Koulussamme toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, perheohjaaja sekä rehtori. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Kaikilla - oppilailla, huoltajilla, henkilökunnan jäsenillä - on oikeus tuoda havaitsemiaan asioita yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän käsittelyyn ottamalla yhteyttä keneen tahansa ryhmän jäsenistä.

Lisää tietoa Tuusulan kunnan opiskeluhuollosta ja erityisopetuksesta löytyy tästä linkistä.