Kerta-avustukset

Kerta-avustuksia voi hakea vuoden ympäri jatkuvan haun periaatteella. 

Avustusmuodot:

 • tapahtumatuki
 • matka-avustus
 • talkooavustukset
 • kehittämisverkostojen toimintarahat uuden asukaslähtöisen toiminnan käynnistämiseen (41 000 €/v)
 • kerta-avustus harrastusmaksuihin (5000 €/v)

Uusi sähköisen asioinnin alusta avautui avustusten haulle 4.1.2023.

Kunta tukee asukkaiden omaehtoista toimintaa monilla tavoin

Asukkaiden ja yhteisön toimintaa tuetaan avustusten lisäksi myös tarjoamalla tiloja käyttöön, sähköisellä tapahtumalenterilla ja yhteisölainaamolla. Uuden asukaslähtöisen toiminnan käynnistämiskustannuksiin voi hakea kerta-avustusta kehittämisverostojen toimintarahasta, lisätietoja yhteisömanageri Katja Repolta (katja.repo@tuusula.fi). Kunnan tiloja voit tarkastella ja varata osoitteesta tuusula.fi/tilojakuntalaisille, tapahtumia varten lainattavia varusteita voit tarkastella osoitteessa tuusula.fi/yhteisolainaamo ja omista tapahtumista voi ilmoittaa maksutta tuusulalaisten yhteisessä tapahtumakalenterissa tapahtumat.tuusula.fi.

Omia ideoita voi pyrkiä toteuttamaan myös osallistuvan budjetoinnin avulla. Tutustu https://osallistu.tuusula.fi.

Päätökset kerta-avustuksista

Päätöksentekijä vaihtelee kerta-avustuksen mukaan.

Tapahtumatukea koskevat tarkemmat kriteerit

Kaikkia kerta-avustuksia koskevat avustusten yleiset periaatteet. Lisäksi tapahtumatukeen on määritetty erityisiä ehtoja.

Tuusulan kunta tunnistaa neljä erilaista kunnan tapahtumatyyppiä: 

 1. kunnan omat tapahtumat 
 2. kunnan tapahtumat, joiden toteuttamiseen liittyy yhteistyötä  
 3. kunnan avustamat, avustuksen saajan täysin itsenäisesti järjestämät tapahtumat 
 4. kunnan avustamat, yhteisön kunnan kanssa yhteistyössä järjestämät tapahtumat. 

Kategoriaan neljä kuulumisesta päättää Tuusulan kunta ja sitä tulee toivoa avustusta haettaessa.  

Yhteistyö voi tarkoittaa esimerkiksi viestinnän tukea tai muuta asiantuntija-apua, kalustoa, tiloja tai puitteita. Tapahtumajärjestäjä vastaa lähtökohtaisesti kuitenkin itse kaikista tapahtumajärjestelyistä, esimerkiksi tapahtuman lupien hakemisesta, turvallisuusjärjestelyistä ja kaikista käytännön järjestelyistä, myös tarvittavista tekijöistä. 

Avustuksen saanut tapahtuman järjestäjä vastaa itse oman budjettinsa puitteissa esimerkiksi: 

 • tapahtuman luomisesta kunnan yhteiseen tapahtumakalenteriin osoitteessa tapahtumat.tuusula.fi 
 • tapahtuman luomisesta Facebookiin ym. muille sosiaalisen median alustoille 
 • tiedotteen/uutisen laatimisesta ja julkaisemisesta omissa kanavissaan 
 • mainosten laatimisesta (printti ja digi) tarvittavan kokoisina 
 • maksetun mainonnan tilaamisesta parhaaksi katsomaltaan kumppanilta ja mainonnasta (printti ja digi)
 • kunnan logon näkymisestä tapahtuman markkinointimateriaaleissa 
 • tapahtumassa tarvittavien lainatavaroiden (teltat tms.) varaamisesta ja lainaamisesta yhteisölainaamosta, www.tuusula.fi/yhteisölainaamo (myös palautukset). 

Kunta toimittaa tapahtumajärjestäjän käyttöön kunnan logon. Tapahtumajärjestäjän tulee noutaa logo osoitteesta www.flickr.com/photos/tuusula/albums tai tilata sopivampi sähköpostilla: viestinta@tuusula.fi. 

Kunta voi tukea tapauskohtaisen harkintansa mukaan viestinnällisesti seuraavin tavoin: 

 • jakamalla järjestäjän tapahtumakalenterissa ja/tai sosiaalisessa mediassa julkaisemaa tapahtumaa omissa kanavissaan 
 • mainitsemalla tapahtuman omassa tiedotteessaan / laatimalla tiedotteen tai verkkosivujen uutisen 
 • julkaisemalla tapahtumamainoksen kirjastojen/TuusInfojen ym. infonäytöillä 
 • käynnistämällä maksettua mainontaa itse omissa sosiaalisen median kanavissaan 
 • julkaisemalla aiheesta tietoa asukaslehdessä ja muissa kanavissaan, mikäli se sopii tuotantoaikatauluihin. 

Muuna asiantuntija-apuna voidaan harkinnan mukaan tarjota: 

 • opastusta, neuvoja 
 • tapahtuman puitteiden rakentamista.